ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Przybieżeli do Betlejem pasterze,

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości,

Chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.

 

         14 grudnia 2014 w Korosteniu odbył się IX Festiwal Kolędy Polskiej na Żytomierszczyźnie, w ramach eliminacji do Międzynarodowego Konkursu Kolęd w Będzinie pod Honorowym Patronatem Burmistra Wołodymyra Moskalenki. Organizatorami Festiwalu są Korosteńska Miejska Rada, Związek Polaków na Ukrainie w Korosteniu oraz Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie. Wśród gości festiwalowych byli Konsul RP w Winnicy Wojciech Mrozowski, Prezydent miasta Korosteń Włodzimierz Moskalenko, którzy razem z Panią Prezes Wiktorią Laskowską-Szczur zasiadali w jury konkursu.

         Uczestnicy Festiwalu wykazali się wysokim poziomem artystycznym w wykonaniu kolęd i pastorałek. Kolędy można było usłyszeć w wykonaniu zarówno polonijnych, jak i ukraińskich zespołów. W konkursie wzięli udział także przedstawiciele prawosławnego duchowieństwa „Preobrażenie”.

         Laureatami tegerocznej edycji Festiwalu zostali: Polski Zespół Wokalny „Jaskółeczka” Olewskiego Rejonowego Związku Polaków na Ukrainie pod kierownictwem Diny Chalimonczuk, Elżbieta Łucenko – solistka (Olewski Rejonowy Związek Polaków na Ukrainie), Polski Wokalny Zespół „Malwy” Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie pod kierownictwem Ireny Nawojewej.

         W nagrodę pojadą do Polski, aby reprezentować Ukrainę na XXI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie oraz w VI edycji „Kolędnicy z Żytomierza”.

         Festiwal nieustannie przyczynia się do odrodzenia tradycji narodowych, które otrzymaliśmy w spadku po ojcach. Śpiew kolęd, pastorałek jednoczy pokolenia, narody i Kościoły.

Wiktoria Laskowska-Szczur

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.