ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Polska Wigilia tradycyjnie odbyła się w Winnicy w Filharmonii Obwodowej, organizowana przez Konsula Generalnego RP Krzysztofa świderka. Na święto zawitali honorowi Goście JE Ambasador RP w Kijowie Henryk Litwin z Małżonką, przedstawiciele Attachatu wojskowego przy Ambasadzie RP, prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Janusz Skolimowski i wiceprezes Ewa Ziółkowska, biskup ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej Leon Dubrawski, delegacja ze Śląska oraz prezesi organizacji polskich. Podczas wigilii Ambasador RP w Kijowie udekorował p. Zygmunta Wilka medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Pani Grażyna Orłowska-Sondej otrzymała podziękowanie za wieloletnią pracę w zakresie krzewienia kultury polskiej. Dom Polski w Barze otrzymał imię Jana Pawła II.

W koncercie wzięli udział m.in. ukraiński zespół dziecięcy „Barwinek” z Winnicy, Zespół Tańca Ludowego UMCS z Lublina oraz tenor ze Śląska Juliusz Ursyn Niemcewicz. Po koncercie odbyło się opłatkowe spotkanie oraz wieczerza wigilijna, na którą różne dania przywieźli Polacy z Koziatynia, Winnicy i Żytomierza.Członkowie ŻOZPU częstowali gości tradycyjnymi wołyńskimi potrawami wigilijnymi.

DSC_4262 DSC_4247 031 029 011 002

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.