ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

IMG_6061W dniu 17 września w Bytomiu przy Państwowej Szkole Budownictwa odsłonięto pomnik ku czci zamordowanym profesorom w lipcu 1941 roku we Lwowie. Fundatorem pomnika jest Prezydent Miasta Bytomia, Rada Miejska  oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Katowicach. Odsłonięcia pomnika dokonał Prezydent Miasta Damian Bartyla, syna zamordowanego Profesora Pan Longchanps de Berier oraz Prezes Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota w Katowicac Pan Stefan Gajda.. Nad organizacją przygotowań tego wyjątkowego pomnika czuwał Pan Krzysztof Przybylski. Swoją obecnością zaszczyciły nas samorządowcy z Bytomia oraz okolicznych miast goście, z Dęblina, Raciborza, Opola, młodzież z placówek edukacyjnych, z Czech Polski Związek Kulturalno Oświatowy z Cieszyna, Cierlicka , Macierz Szkolna w Czechach oraz liczne środowiska kresowe. Wystawiono liczne poczty sztandarowe.

Informacja i zdjecia Alicja Brzan-Kloś

IMG_5962 (1) IMG_6136 IMG_6133 IMG_6121 IMG_6101 IMG_6073 IMG_5989 IMG_6014 IMG_6039 IMG_6058 IMG_6061 IMG_5976