ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Potrzebujesz pomocy?

-infolinia +48 539 696 888 (czynna od godz. 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku)
-formularz na stronie: dlaukrainy.katowice.eu
-adres email: ukraina@katowice.eu
-Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców (ul. Młyńska 5, poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do 17.00)

PUNKT RECEPCYJNY DLA OBYWATELI UKRAINY
Plac Sejmu Śląskiego 2 (Katowice Miasto Ogrodów)
czynny 24h
tel.: +48 880 520 127

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

+48 47 721 75 75 infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców, dostępna wyłącznie w sprawach dotyczących obywateli Ukrainy
+48 32 606 32 32 infolinia uruchomiona przez wojewodę śląskiego dla obywateli Ukrainy, udzielane informacje w zakresie legalizacji pobytu, działa w poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od godz. 7.30 do 15.30, we wtorki do 18.00

Sklep socjalny

Sklep Socjalny to miejsce, w którym można zakupić pełnowartościowe produkty w cenach poniżej ich wartości rynkowej. Są tu dostępne pełnowartościowe artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i chemii domowej. Sklepy Socjalne znajdują się w Katowicach przy ul. Świdnickiej 25 oraz przy ul. Tysiąclecia 82 .

Sklepy są czynne:
-od poniedziałku do piątku od 09:00 do 16:00
-w każdą sobotę od 08:00 do 13.00

Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z zakupów w Sklepach Socjalnych po wcześniejszym kontakcie z punktem terenowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

TPPS nr 1  – ul. Andrzeja 10, tel. 251 60 99
TPPS nr 2  – ul. Warszawska 42, tel. 253 77 30
TPPS nr 3  – ul. Oblatów 24 , tel. 258 07 09
TPPS nr 4  – ul. Gliwicka 96, tel. 353 02 78
TPPS nr 5  – ul. Dębowa 16,  tel. 254 70 61
TPPS nr 6  – ul. Czecha 2, tel. 209 00 23
TPPS nr 7  – ul. Świdnicka 35a, tel. 252 56 35
TPPS nr 8  – ul. Łętowskiego 6a, tel. 206 15 68 
TPPS nr 9  – ul. Krakowska 138, tel. 255 35 67 
TPPS nr 10 –  ul. Krakowska 138,  tel. 256 80 39

Pomoc psychologiczna

Dorosłych obywateli Ukrainy, którzy nie mają dzieci i chcą skorzystać z pomocy psychologicznej, wspiera Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Potrzebujące osoby mogą kontaktować się z infolinią +48 539 696 888.

W przypadku dyskryminacji czy przestępstw przemocy możesz szukać pomocy prawnej lub psychologicznej m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach , w organizacjach pozarządowych, które prowadzą szkolenia lub interwencje oraz w Miejskiej Komendzie Policji.  

Ważne telefony:
•             Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców tel. 539 696 888
•             Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  32 251 15 99
•             Telefon zaufania całodobowy 116 111
•             katowicki Miejski Telefon Zaufania 32 256 92 78 (godz. 15.00 -8.00)
•             Dyżurny Miejskiej Komendy Policji w Katowicach 47 85 125 55
•             Stowarzyszenie Tęczówka 698 292 506

www.zozpu za https://dlaukrainy.katowice.eu/

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.