ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Polska, mierzy się dzisiaj z największym wyzwaniem dla pomocy humanitarnej od czasów drugiej wojny światowej. Od momentu nasilenia rosyjskiej inwazji w Ukrainie w lutym 2022 roku, do Polski przybyło ponad 3,5 miliona uchodźców, głównie ukraińskich kobiet i dzieci w tym osób polskiego pochodzenia uciekających przed agresją i niewyobrażalnym cierpieniem.

Wiele osób prywatnych, firm i organizacji angażuje się na różne sposoby – przyjmując uchodźców, często całe rodziny, do swoich domów, zapewniając transport, organizując zbiórki potrzebnych rzeczy czy przekazując środki pieniężne. Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie stale pomaga osobom starszym osobom, potrzebującym poprzez Fundacje oraz darczyńców. Również, włączyliśmy w nadaniu pomocy od pierwszej chwili wojny. Działamy wszechstronnie, czyli pomagamy uchodźcom wjechać z kraju, pomagamy uchodźcom w Polsce, pomagamy także bezpośrednio w Ukrainie.

Ci, którzy pozostali w Ukrainie i walczą o wolność swojego kraju, przesyłają apele z prośbą o konkretne wsparcie. Pomoc niesiona mieszkankom i mieszkańcom Ukrainy, którzy nie opuścili kraju, jest w tej chwili absolutnie konieczna i priorytetowa.

Pomoc charytatywna została przekazana dla Polaków, 65 osobom polskiego pochodzenia przebywających na ogarniętą wojną Ukrainie w Żytomierzu i obwodzie żytomierskim. Wolontariusze Związku dostarczali pomoc do polskich wiosek, wspierając Polaków, starszych i osób potrzebujących.

Łzy na oczach i gorące podziękowania płyną z głębi serca dla ofiarodawców za udzieloną pomoc. Otrzymały wsparcie Polacy, którzy zachowali swoją polskość w czasach represji stalinowskich. Przetrwaliśmy czasy sowieckie, przetrwamy i agresje rosyjską.

Bóg zapłać!

Projekt realizowany przez Fundacja Wolność i Demokracja w ramach projektu „Pomoc Rodakom w obliczu wojny na Ukrainie”, współfinansowany ze środków pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2022 roku.

Wiktoria Laskowska