ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

nekrolog_swiec-61029 stycznia w wieku 72 lat zmarł w Kijowie profesor medycyny Anatol Święcicki, lekarz, akademik Akademii Nauk Wyższych Ukrainy, członek honorowy Polskiej Akademii Medycyny, członek Światowej Akademii im. Alberta Schweitzera.

Pożegnanie prof. Anatola Święcickiego odbyło się 31 stycznia w murach Narodowego Uniwersytetu Medycyny im. O. Bohomolca. Wybitnego lekarza, a zarazem przedstawiciela inteligencji polskiej Kijowa przybyli pożegnać m.in.: w imieniu Ambasady i Wydziału Konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady Ewa Matuszek-Zagata i kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska, prezesi i członkowie polskich organizacji, koledzy, studenci, znajomi, uczniowie i pacjenci.

Anatol Święcicki, syn Stanisława, urodził się 2 maja 1948 roku w Żytomierzu w polskiej rodzinie. W 1967 roku ukończył Średnią Szkołą Farmaceutyczną w Żytomierzu, a osiem lat później Wydział Medyczny Instytutu Medycznego w Kijowie (od 1995 roku – Narodowy Uniwersytet Medyczny).

Anatol Święcicki był doktorem habilitowanym nauk medycznych, znakomitym specjalistą w zakresie reumatologii i gastroenterologii, doskonałym dydaktykiem i nauczycielem akademickim, a także wysoko cenionym naukowcem, akademikiem Akademii Nauk Szkoły Wyższej Ukrainy. Kierował Katedrą Chorób Wewnętrznych Wydziału Stomatologicznego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. O. Bohomolca. Był redaktorem naczelnym czasopisma „Lekarz praktykujący” członkiem rad i kolegiów redakcyjnych wielu pism medycznych, w tym zagranicznych: „Medycyna Praktyczna”, „Reumatologia/Rheumatology”, „Developmental Period Medicine/Medycyna Wieku Rozwojowego)”, „Ginekologia i Położnictwo – medical project”.

Profesor Anatol Święcicki jest autorem ponad 850 prac naukowych, w tym ośmiu podręczników, 38 skryptów, 13 monografii, pięciu informatorów źródłowych, 35 patentów. Wypromował czterech doktorów habilitowanych i 27 doktorów nauk medycznych.

W 1993 roku przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. Adama Mickiewicza w Kijowie Anatol Święcicki zorganizował sekcję medyczną, a w roku 1995 Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Ukrainie jako jednostkę strukturalną ZPU, które zrzesza ok. 300 lekarzy z 18 obwodów Ukrainy. Aktywnie działał w środowisku polskim na Ukrainie. Do 2012 roku był członkiem Zarządu Głównego Związku Polaków na Ukrainie. Dużo serca włożył w sprawę rozwoju współpracy naukowców i lekarzy z Ukrainy i Polski. W pamięci rodaków pozostanie jako osoba dbająca o polskość, niezwykle ofiarna i skora do pomocy potrzebującym.

Zarząd Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie

składa wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim.

 

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.