ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Prezydent RP Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi przedstawicieli polskiej społeczności. Uroczystość odbyła się w Pałacu Balińskich i Śniadeckich 6 lipca w Jaszunach na Wileńszczyźnie. W swoim wystąpieniu Prezydent podkreślił wkład odznaczonych w budowanie dobrych stosunków polsko-litewskich. „Jest wiele osób, które chcą budować jak najlepsze relacje. I nie mam wątpliwości, że to się dzieje” – powiedział Andrzej Duda.

Wizyta Prezydenta Dudy i Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Duda na Litwie była okazją do wyrażenia wdzięczności wobec Polaków tam pracujących. Prezydent podkreślił, że obecne realia polityczne wymagają szczególnej współpracy narodów Polski i Litwy. „Wspólnota, którą jesteśmy w stanie tworzyć w tej części Europy daje nieprawdopodobną potęgę” – dodał Prezydent RP.

Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. przedstawiciele lokalnego samorządu solecznickiego oraz pracownicy Instytutu Polskiego. Wyróżnieni zostali także polscy księża pracujący na Wileńszczyźnie, pochodzący z diecezji radomskiej: proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie ks. prałat Wojciech Górlicki, który został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, oraz proboszcz parafii Ducha Świętego w Wilnie ks. Szymon Wikło, który otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Obaj kapłani zostali odznaczeni za działalność na rzecz środowisk polonijnych na Litwie oraz za popularyzowanie polskiej kultury, historii i tradycji.

Nagrodzeni wyrazili wdzięczność za docenienie ich pracy na Wileńszczyźnie. „Jestem bardzo poruszony uroczystością w pałacu Balińskich w Jaszunach. Prezydent każdemu z odznaczonych dziękował za wieloletnią pracę. To jest poruszające i za to też jestem wdzięczny” – powiedział dla Family News Service ks. Szymon Wikło. „Odbieram to odznaczenie jako docenienie tej misji, którą z Bożej woli udaje mi się pełnić. Bardzo się cieszę, że macierz, czyli Polska, jest w bardzo bliskiej relacji z Polakami na Wileńszczyźnie i docenia pracę, zaangażowanie bardzo wielu z nich” – dodał ks. Wojciech Górlicki.

W uroczystości w Pałacu Balińskich w Jaszunach wziął udział m.in. delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński oraz liczni przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie, która w rejonie solecznickim, gdzie leżą Jaszuny, stanowi aż 80 proc. ludności. Wydarzenie swoim występem uświetnił Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie”. Wieczorem Para Prezydencka uczestniczyła w przyjęciu oraz koncercie z okazji Święta Narodowego Republiki Litewskiej.

Jaszuny są miejscowością położną na południe od Wilna, na skraju Puszczy Rudnickiej. To historyczna siedziba rodowa Radziwiłłów, a później Balińskich. Miejsce to odwiedzali m.in. Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.

www.zozpu.org za Family News Service

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.