ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

1 kwietnia 2023 o 16:00 w Korostystyszowkiej Bibliotece Publicznej odbędzie się prezentacja publikacji literackiej i artystycznej „Wspomnienia Gustawa Olizara 1798-1865”

Słowo wstępne prof. Wołodymyra Jerszowa, członka Zarzadu Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

Organizator Pozarządowe Stowarzyszenie „Korostyszowskie Towarzystwo Naukowo-Historyczne”, przy wsparciu Maksyma Koladenka.

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.