ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do nauki języka polskiego:Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. I. J. Paderewskiego z wykwalifikowanymi lektorami

  • język polski, literatura, historia, przygotowanie na studia;
  • rozmowa kwalifikacyjna na pobyt RP/ Kartę Polaka / praca;
  • wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe;
  • poświadczenie (Certyfikat) poziomu wiedzy w zaliczonym czasie;
  • ciekawe projekty mające na celu zapoznanie się z kulturą Polski;
  • programy szkoleniowe w języku polskim;

W celu uzyskania szczegółowych informacji i rejestracji prosimy o kontakt:

Żytomierz, ul Teatralna 17/20. 111,

wtorek i czwartek 16:00-18:00 godzina.

Licencja Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy Seria AA № 133315

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.