ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Senat podczas 36. posiedzenia w dniu 4 lutego br. podjął uchwałę w sprawie wsparcia Ukrainy. „Wolna Ukraina jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa Polski” –  napisali senatorowie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 92 głosami.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył tekst uchwały ambasadorowi Ukrainy w Polsce, Andrijowi Deszczycy.

„Dziś, gdy Ukraina stanęła wobec śmiertelnego niebezpieczeństwa – groźby kolejnej inwazji – jest szczególnie ważne, by władze Rzeczypospolitej niezawodnie wspierały naszego sąsiada. Nie ma bowiem bezpiecznej Polski bez niepodległej Ukrainy” – czytamy w uchwale.

Senat RP w pełni wspiera polityczną i finansową pomoc dla Ukrainy, dostawy broni oraz udział żołnierzy krajów członkowskich NATO w szkoleniu ukraińskich wojskowych.

„Wszelkie działania zmierzające do odstraszenia agresora mają ogromny wpływ na morale narodu ukraińskiego” – napisali senatorowie. Zwrócili także uwagę, ze Rosja zgromadziła przy granicach Ukrainy ogromną armię wyposażoną w czołgi, ciężką artylerię, okręty oraz lotnictwo bojowe. „Celem tej eskalacji napięcia jest destabilizacja Europy. Grozi to wybuchem największego konfliktu zbrojnego od czasów II wojny światowej” – czytamy w dokumencie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża równocześnie przekonanie, że dialog z Federacją Rosyjską jest możliwy. „Nie może on jednak się odbywać w sytuacji militarnego szantażu, podważania zasady nienaruszalności granic w Europie oraz ataków hybrydowych na demokratyczne instytucje. Warunkiem tego dialogu jest wycofanie wojsk rosyjskich z ukraińskiego przygranicza” – czytamy w uchwale.

Redakcja za : https://www.senat.gov.pl

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.