ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Województwo Śląskie wspiera Ukrainę. Obywatele tego kraju mogą liczyć na wsparcie w trakcie ich pobytu w regionie

Warto przypomnieć, że podczas lutowej sesji Sejmiku radni przyjęli uchwałę, w której solidaryzują się z narodem ukraińskim. Oprócz symbolicznego wsparcia najbardziej istotne jest jednak to realne, realizowane na wiele sposobów.

Samorząd regionalny postanowił wesprzeć gminy, które pomagają uchodźcom z Ukrainy szukającym schronienia w Polsce, w tym wypadku na terenie województwa śląskiego.

„Chcemy wesprzeć samorządy województwa śląskiego, które pomagają uchodźcom z Ukrainy w związku trwającą tam wojną. Tym samym jest to pomoc skierowana pośrednio do wszystkich obywateli Ukrainy, często całych rodzin z dziećmi, które chcą znaleźć w Polsce schronienie, po bestialskiej, wręcz bandyckiej napaści Rosji na ich kraj. Nie możemy pozostać obojętni na ich los. Gminy będą dla nich przygotowywały mieszkania i wyprawki. Na ten moment jest to kwota 1,5 mln zł, ale będziemy starali się ją w miarę potrzeb zwiększać. Samorządy będą te koszty ponosiły, natomiast my jako samorząd regionalny możemy w ramach funkcjonujących przepisów w taki sposób w tym partycypować. Środki te będziemy przekazywać z tzw. rezerwy ogólnej” – mówił marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski.

Województwo śląskie rozpoczęło także współpracę z Caritasem. We wszystkich instytucjach należących do struktur Urzędu Marszałkowskiego będą gromadzone dary, które zostaną przekazane potrzebującym obywatelom Ukrainy.

Szpitale, których organem stanowiącym jest Województwo Śląskie, organizują pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach przygotowały 150 łóżek dla rannych.

Z kolei w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach, Uzdrowisku w Goczałkowicach-Zdroju, Wojewódzkim Szpitalu dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju czy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej czeka ok. 250 miejsc dla uchodźców.

Podmioty medyczne udzielają ponadto pomocy medycznej obywatelom Ukrainy, którzy zgłoszą się z problemami zdrowotnymi do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wsparcie oferują również Koleje Śląskie. Od 26 lutego obywatele Ukrainy mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów pociągami przewoźnika. Podróż odbywa się na podstawie paszportu lub dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach działa również Punkt Informacyjny dla obywateli Ukrainy, w którym można otrzymać kompleksową informację na temat możliwości zatrudnienia. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerami telefonu: 32/ 757 33 91, 33/81 24 500, 32/ 438 16 91, 34/363 38 61 wew. 284 oraz za pomocą e-mail: ukraina@wup-katowice.pl

Uruchomiono także praktyczne narzędzie dla mieszkańców regionu, którzy są gotowi zaoferować wsparcie mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy. Baza danych jest narzędziem pozwalającym skojarzyć osoby, które chcą pomóc uchodźcom i te poszukujące lokum dla osób dotkniętych wojną, które znalazły się na terenie naszego województwa. Strona jest prowadzona w dwóch językach – polskim i ukraińskim, pod adresem: slaskiedlaukrainy.pl

za: https://www.slaskie.pl/

Linki do stron zewnętrznych 

Baza lokalowa dla uchodźców z Ukrainy

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.