ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Czas kolędowania…
Uniwersytet Trzeciego Wieku (prezes Walentyna Żurawlowa) działający przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie, Informacyjno-Oświatowy Centrum KUL zorganizowały Bożonarodzeniowe spotkanie.
Seniorzy dzielili się opłatkiem, złożyli życzenia nawzajem oraz brzmiały polskie kolędy.
Dla seniorów życzenia złożyła Wiktoria Laskowska-Szczur oraz przekazała paczki od #StowarzyszeniaManko, nowy numer #GłosSeniora i czasopisma #Tęcza Żytomierszczyzny.
Również członkowie organizacji odwiedzą osoby starsze w domach z kolędą.
W tym szczególnym czasie ogarniemy swoją troską osoby potrzebujące.
Dziękuje za pomoc Łukaszowi Salwarowskiemu prezesowi Stowarzyszenia Manko .
IMG_1305 IMG_1308 IMG_1312 IMG_1315 IMG_1318 IMG_1320 IMG_1323 IMG_1327 IMG_1330
IMG_1367[1]

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.