ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Okres Świąt Bożego Narodzenia to tradycyjny czas spotkań opłatkowych. Nie mogło takiego wydarzenia zabraknąć i w środowisku polonijnym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie. Spotkanie odbyło się w Centrum Polskim w Żytomierzu.

Dzielenie się opłatkiem wyraża również dawanie. Podając chleb, stajemy się bezinteresownym darem z siebie. Człowiek wart jest tyle, ile uczyni dla innych. Gest łamania się opłatkiem symbolizuje także, że jesteśmy razem: ty należysz do mnie, a ja do ciebie. Podczas spotkania opłatkowego mogliśmy wysłuchać pięknych kolęd w wykonaniu naszych solistów Natalii Zubarewej oraz kierowniczki zespołu Dzwoneczki Jadwigi Poliszczcuk. Do śpiewu kolęd chętnie włączyli się obecni na sali słuchacze.

Wspólne śpiewanie kolęd po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu sobie życzeń to już tradycja, czas radości, uśmiechów, wiary i nadziei. Inforacyjno-Edukacyjne Centrum KUL zaprezentował oferty edukacyjne. Nie zabrakło świątecznych potraw na stole oraz atmosfera panująca na sali świadczyła, że spotkanie było udane i spełniło swój duchowy i integracyjny cel.

www.zozpu.org