ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

dwnld590360894Po zakończeniu uroczystości z okazji Święta Narodowego w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Prezydent Andrzej Duda spotkał się na Zamku Królewskim z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Informuje  Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

– Omówiliśmy najważniejsze kwestie bieżące, przede wszystkim związane z bezpieczeństwem Ukrainy, z sytuacją na wschodzie Ukrainy, z problemem okupowanego w tej chwili przez Rosjan Krymu, okupowanego okręgu donieckiego, ługańskiego, obecności i liczebności rosyjskich oddziałów wojskowych relokowanych tam z różnych części Rosji – relacjonował Prezydent Andrzej Duda.

Zapowiedział, że sytuacją na Ukrainie i przy ukraińskich granicach zajmie się już w przyszłym tygodniu Bukaresztańska Dziewiątka, a w połowie czerwca szczyt NATO w Brukseli. – To po pierwsze kwestia bezpieczeństwa Ukrainy, a związku z tym całej Europy Środkowej, a po drugie kwestia wskazania Ukrainie w sposób sformalizowany drogi, którą powinna zmierzać do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. To jest teraz sprawą fundamentalną i my oraz nasi przyjaciele w naszej części Europy w tym Ukrainę wspieramy – zapewnił Andrzej Duda.

– Chciałbym podziękować Polsce, w szczególności Panu Prezydentowi za wspieranie Ukrainy na jej drodze do struktur europejskich i euroatlantyckich. Także dziękujemy Polsce za twarde stanowisko dotyczące integralności terytorialnej Ukrainy, jak również tego, że Polska jasno opowiada się za nieuznawaniem aneksji Krymu przez Rosję – powiedział Wołodymyr Zelenski.

Ekscelencjo Szanowny Panie Prezydencie
Szanowni Państwo!

 

Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie jeszcze raz w podziękować, Panu Prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, Prezydentowi Ukrainy, za przyjazd do Warszawy, za dzisiejsze spotkanie, za udział w uroczystościach 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i za ten wyraz solidarności i jedności naszej część Europy, jak również w ogromnym stopniu przynależności do wspólnego pnia – zarówno pnia kulturowego, także w jakimś sensie pnia ustrojowego, w sensie kształtowania demokracji, w sensie kształtowania pewnej tożsamości politycznej, z której wszyscy razem wyrośliśmy, a czego właśnie Konstytucja 3 Maja jest wielkim wyrazem.
Dziękuję za to, że ta obecność dzisiejsza wśród prezydentów naszej części Europy, gdzie był z nami także Prezydent Litwy, gdzie była z nami Pani Prezydent Estonii, gdzie był z nami Pan Prezydent Łotwy, że mogliśmy wszyscy razem usiąść, mogliśmy podpisać wspólnie dokumenty związane z Konstytucją 3 Maja, z jej dorobkiem, z jej także spuścizną historyczną, że wszystkich tych aktów mogliśmy dokonać razem, pokazując naszą jedność w tej części Europy, pokazując naszą przyjaźń, pokazując nasz wspólny pień kulturowy, nasz wspólny pień historyczny, nasz wspólny pień także ustrojowy, naszą bardzo długą – jak widać, także w kontekście tej nowoczesnej Europy, wyrastającej z demokratycznych, a także chrześcijańskich korzeni – wspólność, pokazując nasz wspólny dorobek w tym zakresie.
Bardzo za to Panu Prezydentowi dziękuję. Ale przed chwilą poza debatą, którą mieliśmy z wszystkimi prezydentami, omówiliśmy też z Panem Prezydentem najważniejsze kwestie bieżące, przede wszystkim związane z bezpieczeństwem Ukrainy, z sytuacją na wschodzie Ukrainy, z problemem okupowanego w tej chwili przez Rosjan Krymu, problemem okupowanych okręgów donieckiego, ługańskiego, obecności i liczebności rosyjskich oddziałów wojskowych, które wiemy, że w ciągu ostatnich miesięcy były tam relokowane z różnych części Rosji.
Te kwestie Pan Prezydent przed chwilą ze mną omówił w szczegółach. Ja mówiłem Panu Prezydentowi o perspektywie zbliżającego się szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw NATO Europy Środkowej, który za tydzień będzie w Bukareszcie, gdzie będziemy rozmawiali o problemach bezpieczeństwa i myślę, że kwestia Ukrainy i Białorusi będzie tam istotnym tematem, w szczególności Ukrainy i ostatniej rosyjskiej obecności przy granicy ukraińskiej. To po pierwsze.
A po drugie, także i w tej perspektywie rozmawialiśmy o zbliżającym się szczycie całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, który za półtora miesiąca, w połowie czerwca, będzie w Brukseli, gdzie ten temat z całą pewnością będzie omawiany. Bo to po pierwsze, kwestia bezpieczeństwa Ukrainy, a w związku z tym bezpieczeństwa całej Europy Środkowej. Po drugie, to także kwestia wskazania Ukrainie w sposób sformalizowany drogi, którą powinna zmierzać do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, mapy drogowej dla tego członkostwa, która w tej chwili jest sprawą fundamentalną i o którą Ukraina w tej chwili walczy, a na której to drodze my – mówię „my”, bo nie mówię tylko o Polsce, lecz także o naszych przyjaciołach w tej części Europy – na której my w tej chwili Ukrainę wspieramy.

Rozmawialiśmy także o naszych spotkaniach, na które Pan Prezydent zaprasza mnie do siebie, na Ukrainę, w sierpniu tego roku. Oczywiście, zaproszenie przyjąłem. Zapewniłem Pana Prezydenta, że będę czynił wszystko, żeby być obecnym, bo będziemy rozmawiali o tych bardzo ważnych kwestiach związanych z przyszłością zarówno transatlantycką, jak i euroatlantycką, w tym znaczeniu także członkostwa w Unii Europejskiej.

To były te najważniejsze kwestie, o których mówiliśmy. No i wreszcie zwieńczyło się to nasze spotkanie bilateralne podpisaniem wspólnej deklaracji w perspektywie europejskiej dla Ukrainy, czyli przynależności do Unii Europejskiej, i w tym zakresie oczywiście także Polska przez cały czas nieprzerwanie Ukrainę wspiera.

Panie Prezydencie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za obecność, bardzo dziękuję też za życzliwość, z jaką Pan Prezydent zawsze odnosi się do kwestii polskich postulatów zgłaszanych w różnych sprawach, i to w sprawach, które mają charakter dwustronny, bo rozmawialiśmy między innymi na temat tworzenia instytucji kulturalnych, zarówno dla obywateli ukraińskich i dla osób pochodzenia ukraińskiego, które mieszkają w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również dla obywateli polskich i osób pochodzenia polskiego mieszkających na Ukrainie.

 

Mamy nadzieję, że takie instytucje w niedługim czasie uda się stworzyć, zarówno w Przemyślu, jak i we Lwowie. Mamy nadzieję, że będziemy mogli wykorzystać do tego celu zarówno programy europejskie, jak i przede wszystkim środki europejskie. To także będzie elementem, w naszym poczuciu, wspólnym poczuciu tego procesu wchodzenia Ukrainy do Unii Europejskiej – możliwość, z pomocą środków Unii Europejskiej, rozwijania wzajemnych relacji i cieszę się, że z Panem Prezydentem wspólne czynimy wysiłki. Mam nadzieję, że to jest dobry przykład budowania jak najlepszych relacji polsko-ukraińskich, Panie Prezydencie.
Kwestie historyczne oczywiście są trudne, bo i historia naszych narodów jest trudna, ale wierzę w to, że dzięki dobrej woli i poszukiwaniu mądrych rozwiązań, także i dla naszych społeczeństw znajdziemy właściwe środki po to, by kwestie historyczne nie przeszkadzały dobremu współistnieniu, lecz je budowały.

 

 

 

Prezydent Ukrainy zaprosił Andrzeja Dudę na sierpniowe obchody 30. rocznicy Niepodległości Ukrainy.

W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja podczas uroczystości na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie prezydenci Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy podpisali wspólną deklarację, podkreślając historyczne znaczenie konstytucji z 1791 roku. Po głównych uroczystościach, prezydenci wzięli udział w debacie o przyszłości polityki europejskiej.

Źródło: prezydent.pl

zdjęcia  prezydent.pl

dwnld143978365 dwnld590360894

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.