ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Światowy Kongres Polonii za nami

W Warszawie 3-6 września odbył się Światowy Kongres „Kraj – Emigracja”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pod honorowy patronat prezydent Andrzej Duda.

Trzydniowe obrady Kongresowe zgromadziły ponad 350 uczestników z 34 krajów, reprezentujących 6 kontynentów. Wydarzenie miało miejsce w Zamku Królewskim, w polskim Parlamencie oraz w Polskim Komitecie Olimpijskim.

Inauguracja wydarzenia miała miejsce w Zamku Królewskim w Warszawie. Obrady otworzył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Andrzej Dera. W imieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek – poseł na Sejm RP przedstawicieli środowisk polonijnych powitał zastępca szefa Kancelarii Sejmu Christian Młynarek.

„Spotykają się Państwo na Zamku Królewskim, co niewątpliwie ma wymowę symboliczną. W jego odbudowę wielki wkład wnieśli bowiem Polacy z różnych kontynentów, dając świadectwo więzi z krajem pochodzenia przodków. Ta więź i ofiarność pozostawały zawsze charakterystyczną cechą polskiej diaspory. Ich wyrazem było też wsparcie dążeń Polaków do wolności, demokracji i suwerenności” – napisała Elżbieta Witek.

Specjalny list do organizatorów i uczestników Kongresu skierował także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Arkady Rzegocki, Szef służby zagranicznej, politolog i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w latach 2016–2021.

Uroczystą Mszą święta w warszawskiej Katedrze św. Jana pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza w intencji Ojczyzny i uczestników Kongresu rozpoczął się drugi dzień Światowego Kongresu „Kraj – Emigracja”.

W Sejmu RP w Sali Kolumnowej zaś rozpoczęliśmy obrady. Należy podkreślić, że wydarzenie stanowi platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń największych organizacji polonijnych oraz przedstawicieli polskich władz, świata biznesu i nauki.

Trzeci a zarazem ostatni dzień kongresu wypełniły panele dyskusyjne prowadzone w Cenrtum Olimpijskim, które dotyczyły takich zagadnień jak m.in. miejsce i rola Polski na arenie międzynarodowej, odpowiedzi na pytanie czy tożsamość narodowa w XXI wieku jest jeszcze zjawiskiem pozytywnym i potrzebnym? Państwo a polityka tożsamościowa i historyczna. Katolicyzm (również „kulturowy”), jako element polskiej tożsamości. Jak skutecznie budować tożsamość w świecie nowych technologii? Jak poprawić konkurencyjność polskich firm na świecie? Wyzwania dla polskiej polityki ochrony dziedzictwa narodowego – jej specyfika na Zachodzie i Wschodzie. Jak promować Polskę, jako markę gospodarczą? i wiele innych.

W obliczu agresji Rosyjskiej na Ukrainę, w jednym z paneli podkreślona ważną role Polski w okazaniu pomocy uchodźcom oraz pomocy charytatywnej skierowanej do miejsc objętych działań wojennych.

W obradach Kongresu wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych Polski, przedstawiciele świata i nauki. Również, odbywały się debaty na tematy tożsamości polskiej, bezpieczeństwa, gospodarki, kultury, budowania, stojącymi przed nimi nowymi wyzwaniami oraz perspektywy rozwoju wspólnoty Polaków na świecie.

Rodzinką Kongresu stał Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Podsumują Kongres, został odczytany i podpisany „Apel do Polonii Świata”.

W wydarzeniu wzięła udział też delegacja z Żytomierszczyzny: prezes Wiktoria Laskowska i redaktor Olga Kolesowa, ze Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz i Lesią Jermak, FORP prezes Elżbieta Korowiecka i Maria Siwko, Partię Polaków na Ukrainie prezes Stanisław Kostecki, prezes przedsiębiorców polskich na Ukrainie Włodzimierz Szczepaniak i Włodzimierz Miedzianowski.

Warto nadmienić, że Światowy Kongres „Kraj – Emigracja” odbył się w 32. rocznicę pierwszego oficjalnego spotkania całego polskiego Narodu – mieszkańców Polski oraz przedstawicieli Polonii, które odbyło się w październiku 1990 roku w Rzymie, pod duchowym patronatem św. Jana Pawła II. Ówczesnym wyzwaniem organizatorów było odbudowanie zaufania między Polską a Polonią i Polakami za granicą, zasypanie podziałów i uczynienie nas na powrót jednym narodem i prawdziwą Wspólnotą.

Tego dnia wszyscy uczestnicy konferencji zostali przyjęci na audiencji prywatnej u Ojca Świętego Jana Pawła II. Spotkanie było ogromnym przeżyciem dla wszystkich zebranych, pierwszy raz tak licznie reprezentujących Polonię z całego świata, tych z Zachodu i Wschodu.

W audiencji z Papieżem Janem Pawłem II wzięła udział delegacja z Ukrainy na czele z prezesem Związku Polaków na Ukrainie Stanisławem Szałackim, który zwrócił się do rodaków:

„Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani Rodacy,

Z Polonią całego świata spotykałem się wiele razy: tu, w Rzymie, i w innych miejscach, ale takiego spotkania jak dzisiejsze jeszcze nie było. Posiada ono charakter wyjątkowy. Razem zgromadziła się Polonia, Polacy zamieszkali za granicą oraz przedstawiciele z Kraju. (…)

Powiedziałem na wstępie, że jest to spotkanie wyjątkowe, gdyż jest wynikiem nowej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska, Europa i cały świat. Jest to spotkanie szczególne, bo został nawiązany pierwszy oficjalny kontakt z Polonią i Polakami całego świata. Przypominają mi się słowa, jakie wypowiedziałem do Polaków w Londynie w dniu trzydziestym maja 1982 roku. Mówiłem wówczas: nie można o Was myśleć, wychodząc od pojęcia „emigracja” trzeba myśleć, wychodząc od rzeczywistości „Ojczyzna”.(…)

Dzisiaj są wśród nas obecni Polacy, delegaci Polaków zamieszkałych na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechosłowacji, Węgrzech i w Rumunii. Nie są oni emigracją, ale zechcieli uczestniczyć w tym spotkaniu Polonii i Polaków. … Do nich kieruję gorące słowa powitania, cieszę się wspólnie z nimi i razem z nimi dziękuję Bogu serdecznie za ten upragniony dar spotkania. Wasza historia nacechowana jest tragizmem. Zachowaliście jednak wiarę ojców. Łączy Was tradycja wieloletniej, heroicznej walki o utrzymanie własnej narodowości. Jesteście bogaci doświadczeniami lat walki o zachowanie i umocnienie swej tożsamości. Nigdy nie zapomnieliście o Ojczyźnie dzięki Waszemu przywiązaniu do polskiej tradycji i legendarnemu wprost patriotyzmowi.(…)

Możemy być dumni z tego, co mamy. Dlatego tak bardzo ważne jest, by czuć się Polakiem, mieć świadomość polskich korzeni, które sięgają tysiąca lat, a czerpią swą siłę z chrześcijańskiej wiary i kultury europejskiej. Świadomość tych związków, a zarazem świadomość wartości własnej kultury pomogą nam właściwie ocenić samych siebie i zwiększą poszanowanie kultury innych narodów. Jesteśmy odpowiedzieli za Polskę, za to, co ona stanowi, i za to, co od niej otrzymaliśmy i otrzymujemy.(…)
Ojczyzna, to nasza wspólna Matka, to nasz wielki zbiorowy obowiązek. Jesteśmy za nią odpowiedzialni.

Wszystkich polecam Bogu w modlitwie i proszę Panią Jasnogórską, aby opiekowała się naszą Ojczyzną i wszystkimi Polakami w kraju i poza jego granicami.”

Opracowała Wiktoria Laskowska

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.