ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

HYMN, GODŁO, FLAGA – polskie symbole, ważne dla Polaków od wieków, które nas łączą po całym świecie

Chociaż mieszkamy poza krajem, nie wyrzekliśmy się swojej polskości podczas stalinowskich represji, w czasach sowieckich. Nasi ojcowie oddawali życie za wiarę, polską mowę i tradycje. Polską tożsamość narodową nasi rodzice przekazali nam. Teraz przekazujemy młodzieży polską mowę i tradycje, rozwijamy polską kulturę, dbamy o naszą przyszłość.

Polacy w obliczu zagrożenia mobilizują się i jednoczą, tak i dzisiaj staramy się łączyć i być razem w czasach inwazji rosyjskiej. Pomagamy osobom starszym oraz wielodzietnym rodzinom, wojskowym.

Jesteśmy jedną wspólną Rodziną! W nas biją polskie serca.

Z okazji Święta Flagi, Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja składamy najserdeczniejsze życzenia naszym Rodakom za pielęgnowanie polskości i podtrzymywanie narodowego ducha, tradycji i języka. Łączy nas biało – czerwona!

Wiktoria Laskowska prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie

Polska Szkoła Sobotnio – Niedzielna im. I. J. Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.