ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Spotkanie online Polskich Szkół im. I.J. Paderewskiego, lekcja „Opowieść o Paderewskim” złożenie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci Polaków w Żytomierzu, odśpiewanie hymnu i pieśni patriotycznych, konkurs rysunków. Polska społeczność miasta Żytomierza, jak co roku, obchodziła swoje święto niezwykle podniośle i uroczyście.

W Żytomierskiej Obwodowej Bibliotece 29 kwietnia 2023 roku odbyło się spotkanie online polskich szkół imienia I. J. Paderewskiego z Bazylei (Szwajcaria) dyrektor Anita Pacha, Salzburga (Austria) dyrektor Anna Kaniecka – Iwańska i Żytomierza (Ukraina) dyrektor Alina Laskowska. „Opowieść o Paderewskim” snuli dla nas prof. Wiesław Wysocki, historyk, wykładowca akademickiego, badacz dziejów Polonii oraz Jakub Puchalski, muzykolog, dziennikarz, członek jury International Classical Music Award, historyk kultury, specjalista od muzyki XIX i XX w.. Rozmowę z naszymi gośćmi prowadziła pani Marzena Mikosz.

W spotkaniu online wzięli udział Ambasador Nadzywyczajny i Pełonomocny w Konfederacji Szwajcarskiej oraz Księstwie Liechtensteinu, pani Iwona Kozłowska, Oleksandr Piwowarski z Żytomierskiej OWA, Wiktoria Laskowska-Szczur prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, Maria Piwowarska prezes Asocjacji Polskiej Młodzieży na Żytomierszczyźnie, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Polskich Szkół z Bazylei, Salzburgu i Żytomierza.

Dyrektor Polskiej Szkoły w Bazylei Anity Pacha, inicjator spotkania, powitała zebranych i podkreśliła znaczenie postaci I. J. Paderewskiego jako patrona dla naszych szkół.

Uroczyście otworzyła spotkanie Pani Ambasador Iwona Kozłowska, która podkreśliła, że jest to „historyczny moment, niezwykła lekcja o wielkim Polaku, obywatelu świata, wielkim patriocie, o Ignacym Janie Paderewskim”. Pani Ambasador podziękowała za inicjatywę, która jest bliska jej sercu: „Jestem przekonana, I. J. Paderewski łączy, łączy nie tylko Polaków rozsianych na całym świecie, ale łączy wszystkich, dla których nadrzędną wartością jest wolność, niepodległość i suwerenność. Nasze spotkanie odbywa się w trudnym dla Ukrainy momencie walk o wolność. I. J. Paderewski dla tych wartości działał i poświecił całe swoje życie” – powiedziała Pani Ambasador.

Wiktoria Laskowska-Szczur nadmieniła, że Paderewski jest bardzo bliski Polakom mieszkającym w Żytomierzu, tutaj się wychował, nauczył gry na fortepianie, kupił dom na Podolskiej 12, wraz ze swoją żoną M. Rosen wpisany został do I księgi Szlachty Wołyńskiej, Jego ojciec i macocha zostali pochowani na polskim cmentarzu w Żytomierzu. Pani Wiktoria Laskowska – Szczur skierowała także słowa podziękowania dla pani Ambasador Iwony Kozłowskiej oraz dla wszystkich Polaków, którzy pomagają w czasie inwazji rosyjskiej.

Na spotkaniu uczniowie zaprezentowali swoje szkoły, uczniowie z Żytomierza przygotowały prezentację multimedialną o szkole oraz zaprezentowali swoją działalność i udział w międzynarodowych konkursach i projektach.

Rozmowa z Panem Profesorem Wiesławem Wysockim oraz Panem Redaktorem Jakubem Puchalskim, pozwoliła nam poznać nie tylko tło historyczne czasów, w których dorastał, żył i działał ten mądry celebryta, ale pokazała nam jak wielopłaszczyznową i bogatą postacią był patron naszych szkół.

Ta niezwykła „lekcja” rozbudziła naszą ciekawość i chęć odkrywania Paderewskiego na nowo, uświadomiła nam w jak trudnych dla naszego kraju czasach żył Paderewski, jak zawiła była ówczesna sytuacja polityczna i jaką często wręcz finezyjną dyplomacją musiał wykazywać się Paderewski, lobbując na rzecz Polski na arenie międzynarodowej.

Opowieść, którą Pani snuła pani Marzena Mikosz z zaproszonymi gośćmi pokazała nam Paderewskiego także z innej strony. Uczniowie, trochę onieśmieli rangą tego spotkania, reagowali jedank rozbawieniem na wzmianki o wybrykach młodego Paderewskiego, słuchali z zainteresowaniem o paddymani i popularności Paderewskiego.

Po spotkaniu młodzież złożyła biało-czerwone kwiaty i zapaliła znicze przy tablicy Jarosława Dąbrowskiego, polskiego działacza niepodległościowego, urodzonego w Żytomierzu.

Na Cmentarzu Polskim delegacja oddała hołd rodzicom Ignacego Jana Paderewskiego: Janowi Paderewskiemu, uczestnikowi powstania styczniowego, i jego przybranej matce.

Hołd oddali przed pomnikiem św. Jana Pawła II przy katedrze św. Zofii, tablicy Józefa Ignacego Kraszewskiego, polskiego pisarza, historyka, działacza społecznego i politycznego, pierwszego dyrektora artystycznego Polskiego Teatru w Żytomierzu i kuratora gimnazjum, a także przed tablicą ściśle związanego z Żytomierzem Ignacego Jana Paderewskiego, umieszczoną na fasadzie Szkoły Muzycznej nr 5.

Uczniowie wzięły udział w konkursie rysunków poświęconym I. J. Paderewskiemu, najlepsi otrzymują nagrodę.

Warto nadmienić, że Polskie Szkoły imienia I. J. Paderewskiego w Bazylei i Żytomierzu w 2022 r. podpisały Umowę o partnerstwie i współpracy. Współpracy patronuje Pani Ambasador Iwona Kozłowska i pani redaktor TVP Polonia programu „Wschód” Grażyna Orłowska-Sondej. Uczniowie z Żytomierza przebywali z wizytą w Szwajcarii u swoich rówieśników. W bieżącym roku zaplanowana jest kolejna wymiana polsko-ukraińska-szwajcarska.

Święto Polonii i Polaków za Granicą jest obchodzone na całym świecie. Szacuje się, że poza granicami Polski żyje około 20 milionów osób narodowości polskiej. Polska mniejszość narodowa na Żytomierszczyźnie stanowi znaczny procent ludności, co wynika z historycznej sytuacji geopolitycznej i geograficznej. Mimo wielu kilometrów, jakie dzielą obwód żytomierski od Polski, mimo represji carskich i sowieckich wobec Polaków na Ukrainie, Polacy nie tylko nie zapomnieli o swoich korzeniach, ale pielęgnowali swój język ojczysty, tradycje i kulturę polską.

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą z całego serca życzę wam, drodzy Rodacy, zdrowia, szczęścia, powodzenia, sukcesów i wszelkiej pomyślności w pracy dla dobra naszej Niepodległej Ojczyzny!

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023.

Wiktoria Laskowska

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.