ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

W Żytomierzu Polacy tradycyjnie obchodzili Święto Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Dzień Flagi RP oraz Konstytucji 3 maja.

Członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, prezes Asocjacji Młodzieży Polskiej na
Żytomierszczyźnie Maria Piwowarska oraz prezes UTW Walentyna Żurawlowa zapalili białe i czerwone znicze przed tablicą prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, pomnikiem św. Jana Pawła II, tablicy Jarosława Dąbrowskiego, polskiego działacza niepodległościowego urodzonego w Żytomierzu, a także przed mogiłą biskupa kijowsko-żytomierskiego Jana Purwińskiego znajdującą się przy katedrze św. Zofii. Na Cmentarzu Polskim delegacja oddała hołd rodzicom Ignacego Jana Paderewskiego: Janowi Paderewskiemu, uczestnikowi powstania styczniowego, i jego przybranej matce – tak polska społeczność miasta obchodziła 2 maja swoje święta.


Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie stale organizuje patriotyczne uroczystości w Żytomierzu, pielęgnuje pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej oraz wszystkich ofiarach stalinowskich represji. Co roku składa hołd walczącym o wolność narodów i demokrację.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”.

Tetiana Petrowska

www.zozpu.org

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.