ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

20180819_121739Fundacja Wolność i Demakracja szkoliła prezesów i działaczy polonijnych z Ukrainy w Poroninie. W programie również znalazły się warsztaty z zarządzania projektami oraz wiedzy z zakresu bycia liderem, komunikacji, analizy potrzeb a także w zakresie kultury i historii. Nie zabrakło oczywiście czasu na wyjazdy krajoznawcze i wspólną integrację.
Celem szkolenia było rozwijanie wśród uczestników szkolenia kompetencji liderskich oraz umiejętności tworzenia i skutecznej realizacji lokalnych działań na rzecz polskiej mniejszości na Ukrainie. Nauczanie uczestników przede wszystkim skierowane było na to jak zbudować długofalową współpracę i związki między lokalnymi instytucjami, organizacjami i firmami oraz obywatelami, którzy są zainteresowani wspólnym działaniem.
Karolina Orłowska – trenerka, przeprowadziła intensywny i owocny „Trening zajęcia projektowego”. Grupa liderów społecznych w ramach zajęć poznała jak zarządzać organizacją, a także w jaki sposób pozyskiwać środki na działania. Liderzy w odpowiedzi na propozycje wskazane przez trenera, stworzyli projekty w oparciu na zapotrzebowania polskiej społeczności na Ukrainie.
Kolejny cykl szkoleń ze Zbigniewem Żukiem – coachem, miał rozszerzoną tematykę i dotyczył budowania partnerstwa i jego wpływu na zmiany zachodzące w lokalnych społecznościach, w tym jak rozwiązywać pojawiające się problemy i konflikty w organizacjach. Ważnym aspektem również było budowanie współpracy pomiędzy liderami i organizacjami.
Szkolenia obejmowały koncerty oraz wycieczki krajoznawcze. Ciekawym wydarzeniem był udział we mszy świętej w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Poroninie z oprawą góralską oraz w XVII Dniach Misia, Miodu i Bartników w Poroninie, podczas którego zapoznaliśmy się z polskimi i góralskimi tradycjami. Na uroczystościach obecna była Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty oraz Bronisław Stoch wójt Poronina.
Podczas wyjazdu zwiedziliśmy Opactwo Benedyktynów w Tyńcu wraz z kościołem św. Piotra i św. Pawła, który jest najstarszym z istniejących klasztorów w Polsce. Podziwialiśmy bogactwo zabytków architektury i kultury Krakowa. W Zakopanem odwiedziliśmy Muzeum Tatrzańskie, które jest jednym z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce i pokazuje autentyczną góralską kulturę.
Nie zabrakło szlaków turystycznych oraz spływu kajakowego po Dunajcu Szlakiem Papieskim św. Jana Pawła II. Pośród wspaniałej przyrody czystego powietrza i wody podziwialiśmy malowniczy odcinek szlaku.
Nad wszystkim czuwali państwo Paweł i Aneta Maciejescy z Mówiącego Kija, którzy otoczyli nas swoją opieką.
– Szkolenie dla uczestników – to możliwość zdobycia nowych umiejętności do krzewienia polskości, lepszej integracji organizacji polskich działających na Ukrainie oraz zacieśnienia relacji partnerskich z Fundacją, – podsumował organizator projektu prezes Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski.
W imieniu uczestników składamy podziękowanie za możliwość udziału oraz wspaniałą organizacje warsztatów, którzy przyczynią się do pracy na rzecz polskiej społeczności na Ukrainie.
Projekt został zorganizowany przy dofinansowaniu w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Wiktoria Laskowska-Szczur

2 (7) 2 (8) 2 20180819_121739 20180819_130829 20180819_160057 IMG_0930 IMG_1442 IMG_1531 IMG_1534 IMG_1548 IMG_1554 IMG_1592 IMG_1598 IMG_9802 IMG_9893 IMG_20180823_093605 IMG_20180823_222925 IMG_20180824_071649 IMG_20180824_154537 IMG_20180824_154808 IMG_20180824_154822 IMG_20180824_155224 IMG_20180824_160152 IMG_20180824_161544 IMG_20180825_182241 IMG_20180826_133820 IMG_20180826_171928 IMG_20180826_172622 IMG_20180826_172950

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.