ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

afisza teatr

 

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie serdecznie zaprasza na podsumowanie warsztatów teatralnych Polskiego Teatru Lalek ModernPol „Kiedy słońce było bogiem” na podstawie powieści J. I. Kraszewskiego „Stara baśń”. kierownik Wiktoria Zubarewa, reżyser Natalia Zubarewa.

Załącznik nr 7b znaki na stronie wwwProjekt finansowany ze środków

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.