ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Uczniowie Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły im. I.J. Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie (nauczyciel Wiktoria Subarewa) wśród laureatów! 

Uroczyste zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu „Ocalić od zapomnienia – pamięć o niezłomnych pilotach por. pil. Janinie Lewandowskiej oraz gen. bryg. pil. Stanisławie Skalskim

Informujemy, że uroczyste zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu Ocalić od zapomnienia – pamięć o niezłomnych pilotach por. pil. Janinie Lewandowskiej oraz gen. bryg. pil. Stanisławie Skalskim odbędzie się 19 maja 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 21 im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu.

Uroczystość zostanie poprzedzona wyłonieniem zwycięzcy I miejsca wśród laureatów – uczniów gimnazjów – kategoria praca multimedialna. Laureaci – uczniowie gimnazjów, proszeni są o przybycie na godzinę 8.30. Przypominamy, że uczniowie będą ustnie prezentować swoją pracę, a wypowiedź ich oceni Komisja Ogólnopolska wg kryteriów zamieszczonych w Regulaminie konkursu. W imieniu organizatora i współorganizatorów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich  im. gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza w Rzeszowie, 1.Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w  Krakowie – Balicach im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, Aeroklubu Nowy Targ oraz Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, Oficyny Wydawniczej  Aurora w Warszawie, Wydawnictwa Buk w Białymstoku serdecznie zapraszamy na uroczystość wszystkich laureatów, uczniów wyróżnionych oraz tych, którzy zdobyli nagrody dodatkowe.

Jednocześnie informujemy, że organizator zapewnia bezpłatny nocleg laureatom, uczniom wyróżnionym, tym którzy zdobyli dodatkowe nagrody oraz ich opiekunom naukowym z 18/19 maja 2017 r. Zainteresowanych prosimy o kontakt: Małgorzata Zelek tel.: 694 473 913, Anna Michalik tel.: 695 206 405.

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Gołąb – Przewodnicząca Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej – prezentacja multimedialna – kategoria gimnazja oraz środowiska polonijne
Małgorzata Filip – Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej – prezentacja multimedialna – kategoria szkoły podstawowe oraz środowiska polonijne
Danuta Mężyk – Stępień – Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej – praca modelarska – kategoria szkoły podstawowe, gimnazja oraz środowiska polonijne
Beata Mac – Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej – praca plastyczna – kategoria szkoły podstawowe oraz środowiska polonijne

Załączniki

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.