ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Наші проекти:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

DSC_937730 grudnia 2018 roku w Katedrze pw. Św. Zofii w Żytomierzu odbył się XI Koncert Bożonarodzeniowy pt. „Podnieś rękę, boże Dziecię Błogosław ojczyznę miłą, W dobrych radach, w dobrym bycie Wspieraj jej siłę Swą siłą!”. Koncert objął patronatem honorowym ordynariusz kijowsko-żytomierskiej diecezji J.E. ks. biskup Witalij Krywicki, organizowany przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, Centrum Polskie, Oświatowo- Edukacyjne Centrum KUL.

30 грудня 2018 року в Кафедральному соборі Святої Софії в Житомирі відбувся XI Різдвяний концерт під почесним патронатом ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Єпископа Віталія Кривицького, організований Житомирською обласною Спілкою поляків України, Польським центром та освітньо-інформаційним центром Люблінського католицького університету.

Żytomierzanie licznie przybyli do kościoła by razem dzielić te piękne świąteczne chwile. Przy wigilnym stole gasną spory, święta Bożonarodzeniowe niosą miłość i pokój. Kolędy jednoczą pokolenia, narody oraz wyznania.

Życzenia Bożonarodzeniowe złożyli ks. Witalij Bezszkuryj proboszcz katedry kijowsko-żytomierskiej, prezes Żytomierskiego Obwodowego Zwiazku Polaków na Ukrainie panią Wiktorie Laskowską-Szczur,  Aleksandr Piwowarski kierownika oddziału do spraw religijnych i mniejszości narodowych Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Artyści przygotowali szeroki repertuar kolęd i pastorałek. W koncercie wystąpiły Anita Cyporenko, Natalia Zubarewa, Swietłana Nikonorowa, Katarzyna Bakalczuk, Halina Dowbysz, Iryna Nawojewa oraz zespoły Dzwoneczki (kierowncy Jadwiga i Bogdan Poliszczuk), Malwy (kierownik Iryna Nawojewa), Koroliski (kierownik Irena Nawojewa), Mizzerikordia (kierownik Olga Kolesowa) i Katedralny chór (kierownik Regina Smirnowa). Koncert prowadziła dr Wiktoria Wachowska.

Brzmiały wiele pięknych kolęd, znane i nowe oraz we wspłóczesnej aranżacji, które w cudowny sposób wprowadziły wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój. Przeżyliśmy prawdziwą ucztę duchową – podczas koncertu panowała niezwykle ciepła i rodzinna atmosfera. Artyści przenieśli słuchaczy w melancholijny świat uniesień.

Warto nadmienić, że w koncercie wystąpiły zwyciężcy XIII Festiwalu Polskiej Kolędy na Żytomierszczyżnie, które wezmą udział w XXV Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie oraz Festiwalu pt. „Kolędnicy z Żytomierza” (Śląskie województwo).

Na zakończenie, po wspólnym śpiewie kolędy „Cicha noc” zabrał głos ks. Witalij Bezszkury, który podziękował artystom za występ i pobłogosławił. Wiktoria Laskowska-Szczur zaprosiła na następne koncerty i festiwali.

Po koncercie uczestników obdarowala przezentami Pani Redaktor „Wschód” Grazyna Orłowska-Sondej z TVP Wrocław. Pod czas opłatkowego spotkania złożyli życzenia nawzajem, jest wspaniałą okazją do wyrażenia najgłębiej skrytych w sercu uczuć.

W Nowym Roku życzymy Państwu zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności. Niech tajemnica Bożego Narodzenia przyniesie pokój, którego Aniołowie życzyli ludziom dobrej woli.

Wiktoria Laskowska-Szczur

DSC_9377 DSC_9379 DSC_9380 DSC_9384 DSC_9389 DSC_9393 DSC_9403 DSC_9405 DSC_9411 DSC_9416 DSC_9422 DSC_9429 DSC_9434 DSC_9439 DSC_9446 DSC_9450 DSC_9456 DSC_9457 DSC_9470 DSC_9474 DSC_9477 DSC_9480 DSC_9487 DSC_9492 DSC_9493 DSC_9495

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.