ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

DSC09672Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy!

M.Konopnicka

W niedzielę 13 listopada Polacy w Żytomierzu świętowali 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości Święta Niepodległości zorganizowane przez Kapelanię Polską w Żytomierzu, Centrum Polskie, młodzieżową „Asocjację Polaków Żytomierszczyzny” oraz Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie pod Honorowym Patronatem Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy Tomasza Olejniczaka.

Uroczystości rozpoczęła Msza święta w kościele katedralnym św. Zofii w intencji Ojczyzny, którą celebrował Ks. Kanonik Wiktor Makowski. Po zakończeniu liturgii odbył się świąteczny koncert. W uroczystościach wzięli udział dostojni goście: Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy Tomasz Olejniczak wraz z małżonką , przedstawiciele władz z obwodowej adminisracji państwowej Oleksandr Piwowarski, przewodniczący Boguńskiej rejonowej rady Oleksandr Błoszczyński, Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur. Wśród wiernych licznie zgromadzonych w murach katedry byli prezesi polskich organizacji kulturalno-oświatowych, delegacja z Białej Cerkwi, nauczyciele języka polskiego, działacze polonijni, osoby duchowne, siostry zakonne, przedstawiciele mediów.

W kazaniu proboszcz parafii wezwał wiernych do pielęgnowania pamięci historycznej o wywalczonej przez Polskę niepodległości, do poszanowania pamięci poległych za Ojczyznę. Ks. Kanonik podkreślił, że teraz jest „moda” na bycie Polakiem, lecz trudno było być Polakiem 50 lat temu. Dla tego powinniśmy się modlić za wolność, żeby te stare czasy nigdy nie wróciły, a także za pokój i zgodę na Ukrainie.

Po uroczystej Mszy Świętej odbył się świąteczny koncert zatytułowany „Za waszą i naszą wolność”. Zarówno słuchaczom jak i artystom swoje serdeczne życzenia i gratulacje złożył Konsul RP Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak, Oleksandr Piwowarski, Oleksandr Błoszczyński, proboszcz parafii św. Zofii ks. Kanonik Wiktor Makowski, p. Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur.

W wystąpieniach przewijał się wątek o tym, że dwa narody, polski i ukraiński wspólnie walczyły o niepodległość w 1918 r. płacąc za nią wysoką cenę. Hasło  „Za waszą i naszą wolność” jest aktualne dzisiaj, gdy Ukraińcy bronią swojego prawa do niepodległości. Ukraina odczuwa pomoc bratniego narodu polskiego. Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy złożył życzenia z okazjo Święta Niepodległości oraz życzył Ukraińcom sukcesów w walce o wolność i niepodległość państwa ukraińskiego oraz podziękował p. Prezes Wiktorii Laskowskiej-Szczur za przygotowanie tak uroczystych obchodów Dnia Niepodległości Polski.

Część artystyczną świątecznego koncertu zapoczątkował utworem Requiem w pamięci dla zginionych w walkach o niepodległość Zasłużony dla Kultury Polskiej Ludowy Zespół Polskiego Tańca Koroliski (kier. Irena Świtelska),. Uczniowie Polskiej Szkoły sobotnio-niedzielnej і Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek „ModernPol” (pod kier. Wiktorii Zubarewej) recytowały wiersze patriotyczne. W koncercie wzięła udział także Katarzyna Bakalczuk, wykonując przepiękny utwory muzyki kameralnej C. Francka i Moniuszko. Wśród wykonawców znalazły się także: Zasłużony dla Kultury Polskiej Dziecięcy Wzorcowy Zespół Wokalny „Dzwoneczki” (pod kier. Jadwigi i Bogdana Poliszczuków), Chór Katedralny św. Zofii (kier. Regina Smirnowa). W wykonaniu Zasłużonego dla Kultury Polskiej Zespołu Wokalnego „Poleskie Sokoły” (pod kier. Jana Boczkowskiego i Reginy Rengwelskiej) można było usłyszeć wiązankę pięknych pieśni patriotycznych.

Koncert zakończył się wspólnych odśpiewaniem „Roty” przez zespoły i solistów, a do śpiewu włączyli się wszyscy zebrani w katedrze św. Zofii.

W ramach obchodów niepodległościowych został przeprowadzony konkurs historyczny poświęcony Dniu Niepodległości Polski. Zwyciężcami zostali 1. Bogdan Mandryk, 2. Karolina Misiuna, 3. Julia Łeszczenko. Konsul Generalny RP Tomasz Olejniczak i p. Robert Stepaniuk nauczyciel historii kierowany przez ORPEG, wręczyli dyplomy i nagrody.

W towarzystwie Konsula Generalnego RP w Winnicy zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II, oraz wspólnie zaśpiewano „Barke” ulubioną pieśń papieża-Polaka.

 

Obchody Święta Niepodległości Polski w Żytomierzu są tradycyjnym przedsięwzięciem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, które pokazuję łączność narodów Polski i Ukrainy.

Wiktoria Laskowska-Szczur

DSC09672 DSC09685 DSC09690 DSC09692 DSC09694 DSC09696 DSC09698 DSC09699 DSC09704 DSC09705 DSC09706 DSC09707 DSC09713 DSC09720 DSC09723 DSC09726 DSC09731 DSC09743 DSC09747 DSC09758 DSC09759 DSC09760 DSC09763 DSC09765 DSC09769

 

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.