ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

афиша_ТенчаПолісся_2015_2VIII Dni Kultury Polskiej

XXI Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”

poświęcone postaci wielkiego Polaka i Żytomierzanina Ignacego Jana Paderewskiego

pod Honorowym Patronatem

Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza

Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi

p.o przezydenta Żytomierza Lubow Cymbaluk

przy wsparciu

Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Żytomierskiej Obwodowej Rady,

Żytomierskiej Rady Miejskiej

Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

Konsulatu Generalnego RP w Winnicy

organizator

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie

(Żytomierz, 08-11 października 2015 r.)

08  październik  (czwartek)

15:00 – Koncert twórczości Iwana Karabytsa „Wołyńska ziemia – zjednoczona Europa”;  (utwory Iwana Karabytsa do 70-j rocznicy urodzenia (Żytomierska Szkoła Muzyczna im.  Borysa Latoszyńskiego, ul. Michajliwska 5).

09  październik  (piątek)

 

15: 00 – 15:15 – Wystawa wycinanek „Ignacy Jan Paderewski: Ukraina – Polska – Świat”.  (Żytomierska Szkoła Muzyczna im. Borysa Latoszyńskiego, ul. Michajliwska 5);

15:30 – 17:00 Seminarium naukowe „Kulturalno-artystyczna przestrzeń Wołynia-Żytomierszczyzny: historia i perspektywy” (Żytomierska Szkoła Muzyczna im.  Borysa Latoszyńskiego, ul. Michajliwska 5)

10  październik (sobota)

10:00 – 11:00 – Spotkanie w „Centrum Polskim”, ul. Teatralna 17/20, p. 110-116;

12:00 -13:00  – Otwarcie wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II, zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pod Patronatem Honorowym Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza (Żytomierska Obwodowa Powszechna Biblioteka Naukowa im. O. Olżycza, Nowyj Bulwar 4.);

16:00 – XХI Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”;

(Żytomierska Obwodowa Filcharmonia, ul Puszkińska, 26).

 

11 październik (niedziela)

09:00 – 12:00 –wycieczka pt. „Polski Żytomerz”;

13:00 – 14:00 – Msza Św. za pokój na Ukrainie, Katedra pw. Św. Zofii, Majdan Zamkowy, 2.

14:00 – 15:00 – Koncert „Boże, daruj nam pokój!”; Katedra pw. Św. Zofii, Majdan Zamkowy, 2.

16:00 – koncert „Gwiazdy polskiej estrady”(Żytomierska Obwodowa Filcharmonia, ul Puszkińska, 26).

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.