ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

30 grudnia 2015 r. w żytomierskiej Katedrze św. Zofii odbył się VIII Koncert Bożonarodzeniowy pod Honorowym Patronatem J.E. Arcybiskupa Piotra Malczuka i Konsula Generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka. Organizatorami koncertu byli: Kapelania Polska w Żytomierzu , Centrum Polskie, Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

Mszę św. celebrował J.E. Arcybiskup Piotr Malczuk. Po mszy odbyło się opłatkowe spotkanie. Każdy miał okazję złożyć serdeczne życzenia Ks. Arcybiskupowi i Panu Konsulowi.

Życzenia Bożonarodzeniowe złożyli J.E. Arcybiskup Piotr Malczuk i Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak z małżonką, Aleksander Piwowarski, Kapełan Polaków Żytomierszczyzny Ks. Jarosław Giżycki, Redaktor TV Polonia Wrocław Grażyna Orłowska-Sondej, prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur. W koncercie wzięły udział Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna, Teatr Dziecięcy ModernPol, Zasłużony dla Kultury Polskiej Polski Dziecięcy Zespół Wokalny „DZWONECZKI”, Irena Nawojewa, Polski Zespół Wokalny „MALWY”, Chór Katedralny św. Zofii, Zasłużony dla Kultury Polskiej Kameralny Zespół im. I.F. Dobrzyńskiego.

Koncert prowadziła dr Wiktoria Wachowska.

Pani Grażyna Orłowska-Sondej przywiozła od Rodaków z Polski prezenty dla dzieci i uczestników koncertu.

 

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.