ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

DSC_2208Tradycyjnie, już po raz jedenasty, 17 grudnia w Pałacu Kultury w Korosteniu odbył się Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie pod patronatem burmistrza miasta Wołodymyra Moskalenki i konsula generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka.

 

Każdy naród ma swoje zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. W Polsce szczególnie uroczyście obchodzona jest Wigilia, kiedy to cała rodzina zasiada przy stole, czyta modlitwę, dzieli się opłatkiem i składa sobie serdeczne życzenia. Ten magiczny, pełen czarów wieczór kończy się pójściem na wypełnioną kolędami pasterkę. Polskie kolędy opowiadają o wielkiej miłości do Bożego Dzieciątka. I właśnie taką miłość pragnęli przekazać wszystkim obecnym uczestnicy festiwalu.

XI Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie jest I etapem eliminacji do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie oraz Edycji pt. Kolędnicy z Żytomierza (Polska). Artyści z różnych miast Ukrainy przyjechali do Korostenia, żeby uradować słuchaczy swoim śpiewem, a zarazem powalczyć o prawo uczestnictwa w festiwalu w Polsce. W eliminacjach okręgowych w Żytomierzu i Korosteniu wzięły udział 33 podmioty – soliści i zespoły.

W kategorii dzieci wystąpili uczniowie Szkoły Ogólnokształcącej nr 2, Szkoły Ogólnokształcącej nr 3, Szkoły Sobotnio-Niedzielnej działającej przy ZPU w Korosteniu, zespoły wokalne z Olewska Jaskółka i Jaskółeczka pod kierownictwem Diny Chalimonczuk oraz Polski Dziecięcy Zespół Wokalny „Dzwoneczki” pod kierunkiem Jadwigi i Bogdana Poliszczuków. Dzieci śpiewały pięknie, o tym, że Boże Dziecię zesłało wszystkim radość, życzliwość i ciepło. W festiwalu wzięli udział także dorośli artyści, m.in. soliści z Korostenia i Żytomierza Natalia Zubarewa, Halina Dowbysz, Aleksandr Werbyło oraz Irena Nawojewa, zespoły wokalne Malwy, Lileja, Kryształowe Rosy, Chór Katedraly oraz inni.  Po raz pierwszy na deskach korosteńskiego Pałacu Kultury wystąpił kierowany przez Witalija Samoluka Polski Zespół Wokalny „Rozmaryn” z Chmielnickiego.

Talent wykonawców oceniało jury w składzie: konsul KG RP w Winnicy Urszula Filipkowska, burmistrz Korostenia Wołodymyr Moskalenko, specjalista ds. mniejszości i religii Aleksander Piwowarski, Zasłużeni dla Kultury Polskiej Irena Świtelska i Wiktoria Laskowska-Szczur. Jurorzy docenili wysoki poziom artystyczny zespołów Dzwoneczki i Liłeja oraz  solistkę Katarzyny Bakalczuk.

Burmistrz Moskalenko wręczył nagrody za zasługi w rozwoju stosunków międzynarodowych. Otrzymali je konsul generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak oraz prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktorii Laskowskiej-Szczur, którzy życzyli zebranym pokoju, siły i wytrwałości w dążeniu do celu oraz dużo uśmiechu z okazji zbliżających się świąt. Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy i upominki od winnickiego Konsulatu Generalnego RP, a dla dzieci przygotowano paczki świąteczne ufundowane przez radnego Rady Obwodowej Witalija Naumenkę.

Festiwal jest także okazją do odbycia ważnych rozmów. Burmistrz Moskalenko zaprosił gości na spotkanie, podczas którego zapoznał ich z osiągnięciami miasta w zakresie integracji z Unią Europejską. Przy aktywnej współpracy Związku Polaków w Korosteniu w tym roku w miejscowych szkołach wprowadzono zajęcia języka polskiego od I do VI klasy, z sukcesem działa również szkółka sobotnio-niedzielna języka i kultury polskiej.

Organizatorami Festiwalu Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie były Związek Polaków na Ukrainie w Korosteniu (prezes Wanda Laskowska), Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie  i Korosteńska Rada Miejska przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. Ogromną pomoc i wsparcie w przygotowaniu tego wydarzenia okazał burmistrz Korostenia Wołodymyr Moskalenko.

Jana Laskowska

DSC_2170 DSC_2185 DSC_2191 DSC_2199 DSC_2129 DSC_2128 DSC_2131 DSC_2126 DSC_2123 DSC_1974 DSC_2215 DSC_2208 DSC_2132 DSC_2138 DSC_2137 DSC_2135 DSC_2145 DSC_2151 DSC_2157 DSC_2164

 

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.