ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

фото з інтернет-ресурсу

W Korosteniu 7 maja został zdemontowany radziecki pomnik „Młodzieży Korostenia XX wieku”. Całkowity demontaż pomnika “komsomolcom” zajął nie całą godzinę. Zamiast dekomunizacji władze lokalne przemianowały go na „Młodzieży Korostenia XX wieku”.

Demontaż pomnika doprowadziła nie  władza, tylko zrobili przedstawicieli organizacji społecznej „Młodzież Północnego Kraju”, wspominając, że władza ignorowała dekomunizację przez 8 lat.

zdj. z archiwum

Należy również zauważyć, że w maju 2021 r. Rada Miejska rozpatrzyła propozycje przebudowy placu „Młodzieży Korostenia XX wieku”. Demontaż pomnika i rekonstrukcja placu miały być prezentem dla mieszkańców na Dzień Korostenia – 2022, a same prace miały kosztować 2,5 mln hrywien (tyle ujęto w rocznym budżecie na ten rok) , ale nie doszło do tego z powodu działań wojennych.

Maria Korotun

https://zozpu.org/

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.