ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

 IMG_42673 marca 2019 r. w katedrze pw. św. Zofii odbyły się urczystości poświęcone Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowane przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

Uroczystości rozpoczeły się od Mszy świętej w intencji bohaterów polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, którą celebrował kapelan ks. Ryszard Karapuda TChr. Proboszcz Katedry Ks. Wskitalij Bezszkury skierował słowo pasterskie do zebranych, wyrażając wdzięczność za trud wkładany przez Żytomierski Obwodowy ZPU w przywrócenie historii oraz wychowanie młodzieży.

Akademią „Wierni i Nieugięci” uczcili pamięć o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Za przeciwstawianie się reżimowi zostali „wyklęci”, wyjęci spod prawa. Byli niezłomni wobec sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”.

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I. J. Paderewskiego działającej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie swoimi występami artystycznymi przybliżyła widzom historię Żołnierzy Wyklętych. Teatr Lalek ModernPol pod kierownictwem Wiktorii Zubarewej wykonały inscenizację o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Młodzież z Zespołu „Koroliski”, tańcem z zapalonymi zniczami wyraziły cały ból tragedii ofiar. Wślad za nimi swój hołd złożyły Natalia Zubarewa oraz Zespół Wokalny „Misserekordia”. Akademię poprowadziła dr Wiktoria Wachowska.

Na zakończenie Wiktoria Laskowska-Szczur przypomniała sylwetkę żytomierzanina  płk. Franciszka Niepokólczyckiego. Franciszek Niepokólczycki ur. 14 października 1911 roku w Żytomierzu, był pułkownikiem saperów Wojska Polskiego, żołnierzem Armii Krajowej i powojennego podziemia antykomunistycznego, prezesem Wolność i Niezawisłość, więźniem politycznym w okresie stalinowskim, kawalerem Orderu Orła Białego. Zmarł w Warszawie 11 czerwca 1974 roku. Dzisiaj składamy hołd bohaterom powstania antykomunistycznego i upowszechniamy znajomość tego ważnego rozdziału historii najnowszej Polski. Cześć i chwała bohaterom!

Po akademii młodzież wraz z gośćmi udała się do pomnika Św. Jana Pawła II, gdzie zapalono biało-czerwone znicze.

Wiktoria Laskowska-Szczur

INFORMACJA. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony w Polsce 1 marca. Za przeciwstawianie się reżimowi zostali „wyklęci”, wyjęci spod prawa. Byli niezłomni wobec sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Przez całe lata niezłomni bohaterowie byli usuwani z historii. W latach 1945-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło 8,6 tysiąca żołnierzy podziemia niepodległościowego. W obozach i więzieniach śmierć poniosło ok. 20 tysięcy Żołnierzy Wyklętych. Sądy wojskowe skazały na karę śmierci ponad 5 tysięcy osób.

Proces przywracania ich publicznej pamięci oficjalnie rozpoczął Lech Wałęsa, kontynuował Lech Kaczyński. Również z jego inicjatywy ustanowiono w 2010 r. święto upamiętniające żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Od 2011 roku 1 marca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

1 3 DSC_0819 DSC_0840 DSC_0855 DSC_0886 DSC_0895 DSC_0906 DSC_0910 DSC_0915 DSC_0917 DSC_0925 DSC_0953 IMG_4236 IMG_4247 IMG_4253 IMG_4265 IMG_4267 IMG_4274 IMG_4276 IMG_4282 IMG_4287

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.