ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Z inicjatywy władz miasta Płocka, przy udziale Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie w okresie wakacyjnym na terenie stanicy harcerskiej ZHP w Gorzewie miał miejsce międzynarodowy obóz harcerski polsko-ukraiński. Dnia 10 sierpnia 2014 r. do miejsca zakwaterowania w stanicy harcerskiej w Gorzewie dotarła grupa 22 uczestników z Żytomierza na Ukrainie oraz 10 uczestników z Płocka i okolic. Kadrę obozu ze strony polskiej stanowili instruktorzy ZHP, przedstawiciele Instruktorskiego Kręgu Myśli Braterskiej w Płocku.

Obóz rozpoczął swą działalność pod nazwą „Razem w Europie“, a jego program zawierał oprócz zagadnień harcerskich – elementy poświęcone zagadnieniom Unii Europejskiej i prowadzony był metodą harcerską. W trakcie obozu uczestnicy nabywali umiejętności w różnych dziedzinach, a w szczególności:

Śpiewogranie – nauka piosenek i pląsów o tematyce harcerskiej i turystycznej. Uczestnicy wybierali piosenkę sztandarową obozu oraz piosenki identyfikujące ich zastępy. Umiejętność ta wykorzystywana była na ogniskach i innych imprezach organizowanych wewnętrznie w ramach obozu, jak i na imprezach zgrupowania.

Podróż po krajach Unii Europejskiej – zajęcia, pogadanki poświęcone zagadnieniom Unii Europejskiej. Uczestnicy nabywali wiedzę o krajach członkowskich UE, stolicach europejskich, ich rozmieszczenia na mapie świata. W ramach tego zagadnienia organizowany był dzień ukraiński oraz dzień polski – zajęcia mające na celu zapoznanie z kulturą i tradycją naszych krajów.

Gaderypoluki – nauka szyfrów. Uczestnicy brali udział w biegu terenowym, podczas którego mieli okazję poznać techniki szyfrowania tekstów i posługiwania sie szyframi w różnych sytuacjach w terenie.

Podchody – uczestnicy brali udział w zajęciach terenowych, podczas których nabyli wiedzę i umiejętności posługiwania się kompasem i mapą. Poznali definicję azymutu i nauczyli się  nanosić azymut na mapę, a przez to nabyli umiejętność czytania mapy.

Samarytanka obozowa – uczestnicy poznali zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach: złamanie ręki, nogi, krwotok z nosa, ukąszenie przez żmiję, utrata przytomności. Brali udział w praktycznym zakładaniu opatrunków na symulowane rany.

Pionierka obozowa – uczestnicy brali udział w pracach zdobniczych na obozie, tworzyli totemy dla każdego zastępu indywidualnie, a nadto uczestniczyli w zajęciach praktycznych, podczas których nabyli umiejętność ustawiania różnego rodzaju stosów na ognisko harcerskie.

Śluby obozowe – stara harcerska tradycja organizowania podczas obozu ślubów obozowych, podczas której to uroczystości dwie uczestniczki naszego obozu ze strony ukraińskiej uczestniczyły w ślubach z chłopcami z obozu Hufca „Mazowsze“.

Nadto uczestnicy brali udział w szeregu imprez sportowych organizowanych przez komendę zgrupowania, w tym mecze piłki nożnej, koszykówki, brali udział w zajęciach kulturalnych – ogniska tematyczne, dyskoteki, brali udział w obchodach Święta Wojska Polskiego pod grobem nieznanego żołnierza w Płocku, gdzie reprezentant naszego obozu (ze strony ukraińskiej) wraz z delegacją zgrupowania obozów składał kwiaty pod grobem, grupa zwiedzała płockie ZOO oraz uczestniczyła w spotkaniu z Prezydentem Miasta Płocka w kawiarni na poczęstunku lodowym. Grupa również uczestniczyła w koncercie zespołu reprezentacyjnego wojska polskiego w płockim Amfiteatrze. Program obozu był dynamiczny i ciekawy, a nasza wspólna przyjaźń widoczna na każdym kroku.

Podczas obozu zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie, przebiegał on w poczuciu przyjaźni i pełnej integracji. Jedyną jego wadą było to, że stanowczo był …. za krótki. Po upływie wspólnie spędzonych dziesięciu dni przyszedł czas na rozstanie. Popłynęły łzy i wielka niechęć na zakończenie obozu. Powstały wspólne plany na przyszłość, czas pokaże czy będą one wykonalne. Obiecaliśmy sobie nawzajem, że w niedługim czasie ponownie uściśniemy sobie dłonie.

Aleks Godowany

10687210_801307693266510_2800133894264714787_n 10629586_801307393266540_4647849518602745744_n 10610915_801307456599867_3707930782133555248_n 10313373_801307513266528_1993166121787937798_n10660213_801307579933188_6876265989381405379_n

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.