ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

IMG_2414

Na Polskim Cmentarzu w Żytomierzu dokonano aktu wandalizmu, niszcząc pomnik – nagrobek hrabiego Jerzego Olizara. Aktu wandalizmu dokonano prawdopodobnie 20-21 czerwca 2016 r. Prawdopodobnie ktoś umyślnie podpalił suche drzewo, które upadło na pomnik – statuę Anioła. Statua spadła z granitowej podstawy i uderzając o ziemię rozbiła się. Statua jest wykonana z drogiego marmuru włoskiego, upadek spowodował znaczne zniszczenia (rozbite skrzydła, liczne pęknięcia korpusu figury.
Za cmentarz odpowiadają służby komunalne, które są bezpośrednio podporządkowane prezydentowi miasta. Zwróciliśmy się z odpowiednimi pismami do prokuratury i milicji.
Na zdjęciach obrazujące rozmiary zniszczeń bez wątpienia najpiękniejszego pomnika nagrobnego na Cmentarzu Polskim w Żytomierzu.
27.06.2016 r. Pan Konsul RP w Winnicy Krzysztof Rosiński, Wiktoria Laskowska-Szczur oraz kierownictwo slużb komunalnych przybyli na Cmentarz Polski, dzewo zostało usunięte.

www.zozpu.org
DSC_0361 DSC_0358 DSC_0356IMG_2413 IMG_2410 IMG_2408 IMG_2406 IMG_2405 IMG_2404 IMG_2402 IMG_2395

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.