ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Lublinie

serdecznie zapraszana warsztaty historyczne dla nauczycieli

Praca dla dobra wspólnego i wysiłek modernizacyjny na tle historii Polski od drugiej połowy XVIII w. do II wojny światowej

Współczesna edukacja stara się wyjaśniać procesy społeczno-historyczne, analizować przemiany kulturowe i gospodarcze. Coraz lepiej poznajemy różne aspekty dziejów naszej wspólnoty, odkrywając wciąż nowe punkty widzenia i przypominając sobie o budujących przykładach ludzi i postaw z przeszłości. Polska historia dostarcza nam bogatego materiału dla rozwijania ducha patriotyzmu oraz formowania świadomości obywatelskiej.

Celem warsztatów jest przedstawienie zjawisk związanych z pracą dla wspólnoty i działaniami modernizacyjnymi Polaków od czasów stanisławowskich do końca międzywojnia. Treści przedstawione na spotkaniu będą dotykać zagadnień szeroko rozumianego kapitału społecznego (kultura, edukacja, nauka), gospodarki, a także innowacji ustrojowych, społecznych, gospodarczych i naukowych. Przedstawione zostaną przykłady osób, instytucji, idei i działań obecnych na kartach podręczników, jak również nieco mniej znanych. Narracja obejmuje także wątki z historii regionu lubelskiego, na terenie którego odnaleźć można ciekawe przykłady realizacji działań użytecznych dla wspólnoty oraz nowatorskich w skali kraju i szerszej.

Warsztaty oparte są o scenariusz wystawy Użyteczność. Patriotyczny aktywizm społeczny i działania modernizacyjne w Polsce od końca XVIII wieku do II wojny światowejhttps://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/lublin/wystawy-o-regionie/uzytecznosc/140431,UZYTECZNOSC.html

Problematyka warsztatów nawiązuje do zagadnień obecnych w podstawie programowej dla szkół średnich i podstawowych oraz branżowych.

Dla kogo?

Dla nauczycieli szkół średnich i podstawowych oraz szkół branżowych; dla nauczycieli polonijnych

Kiedy?

15 maja 2021 (sobota), godzina 11.00-13.30

Jak?

Spotkamy się w sposób wirtualny za pomocą transmisji internetowej

Wymagania techniczne

Potrzebny będzie komputer z internetem. Łączyć będziemy się za pomocą usługi Microsoft Teams; osoby nie posiadające zainstalowanej aplikacji połączą się za pomocą przeglądarki internetowej.

Plan warsztatów

  1. Adrian Lesiakowski, Postawa pro publico bono na tle historii Polski od drugiej połowy XVIII w. do II wojny światowej – wykład w formie prezentacji graficznej z komentarzem
  2. Warsztaty (w formie czatu)
  3. Adrian Lesiakowski, Przykłady wysiłku modernizacyjnego na tle historii Polski od drugiej połowy XVIII w. do II wojny światowej – wykład w formie prezentacji graficznej z komentarzem
  4. Warsztaty (w formie czatu)

Zgłoszenia

Prosimy o zgłaszanie się na adres e-mail:
katarzyna.syska@ipn.gov.pl do dnia 6 maja

Ilość uczestników jest ograniczona. Zapraszamy!

 

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.