ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Członkowie polskich zespołów folklorystycznych Koroliski i Dzwoneczki działających przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie przez rok doskonalili umiejętności taneczne i śpiewacze.

Celem warsztatów artystycznych było zapoznanie uczestników z teoretycznymi podstawami pracy twórczej, podwyższenie ich poziomu wykonawczego, rozwinięcie umiejętności pracy w zespole, rozbudzenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zajęcia dały też możliwość przygotowania nowych kompozycji.

Projekt był skierowany do dwóch grup dzieci i młodzieży w wieku 9-12 lat oraz 14-17.

Przez rok członkowie Ludowego Zespołu Polskiego Tańca „Koroliski” i Dziecięcego Zespołu Wokalnego „Dzwoneczki” chodzili na ćwiczenia rytmiczne, ruchowe, gimnastyczne, ogólnorozwojowe, uczestniczyli w zabawach i tańcach integracyjnych. Uczyli się pieśni ludowych, kolęd i pastorałek, piosenek współczesnych. Zajęcia obejmowały także podstawy techniki tańców narodowych: poloneza i krakowiaka, polki tramblanki oraz tańców z regionu przeworskiego.

Uczestnicy warsztatów poznali cechy charakterystyczne strojów z różnych regionów, historię polskich tańców ludowych, zapoznali się z folklorem, obrzędami i tradycjami polskiej kultury ludowej.

Mieli też zajęcia z języka polskiego, gry i quizy (questy).

Dzięki warsztatom członkowie zespołów rozwinęli swoje zainteresowania artystyczne, uzdolnienia plastyczne i estetyczne oraz wyobraźnię i ekspresję artystyczną. Warsztaty pozwoliły im wykształcić kreatywność, a także zachęciły do uczestnictwa w zajęciach.

Warto nadmienić, że Koroliski i Dzwoneczki obchodzą w tym roku trzydziestolecie pracy twórczej. Ich kierowniczki Jadwiga Poliszczuk i Irena Świtelska podjęły trud tworzenia polskich zespołów w niełatwych czasach. Za oddaną wieloletnią pracę zostały wyróżnione dyplomami uznania przez władze miejskie i obwodowe oraz samorządy w Polsce, a także uhonorowane zaszczytną odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Obydwa zespoły przez lata działalności wypuściły wiele roczników młodych adeptów tańca i śpiewu. Efekty ich pracy można było podziwiać podczas konkursów i festiwali w Żytomierzu oraz w wielu miastach ukraińskich i polskich. I tak jest do dziś. Koroliski i Dzwoneczki z powodzeniem występują na scenach festiwalowych i koncertowych na Ukrainie i w Polsce.

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Irena Świtelska

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.