ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Od trzech lat katolickie Radio Droga z Wiednia prezentuje na swojej stronie internetowej (www.radiodtoga.net) kalendarz adwentowy – nieodzowny element Adwentu zakorzeniony w tutejszej tradycji. Jego odmienna od zwyczajowych kalendarzy forma ma na celu przekazywać wartościowe treści.

W ubiegłym roku zaprezentowano »poetyckie okienka«, które poświęcone były współczesnej twórczości poetyckiej sióstr zakonnych i kapłanów polskich. Tematem przewodnim tegorocznych 24 okienek jest »nadzieja«, nierozerwalnie związana z czasem Adwentu.

Wielkim głosicielem nadziei był św. Jan Paweł II. W książce Przekroczyć próg nadziei określił siebie jako »człowieka nadziei«: „Papież, który jest świadkiem Chrystusa i szafarzem Dobrej Nowiny, jest przez to samo człowiekiem radości i człowiekiem nadziei, człowiekiem tej podstawowej afirmacji wartości istnienia, wartości stworzenia i nadziei życia wiecznego.“

W I Niedzielę Adwentu w 2003 r. Jan Paweł II. mówił podczas rozważania przed modlitwą »Anioł Pański« o nadziei w czasie oczekiwania na przyjście Chrystusa: „Przygotować się na Jego narodziny oznacza obudzić w sobie i w całym świecie nadzieję na pokój. Przede wszystkim pokój w sercach, który buduje się zapominając urazy i uwalniając się od mściwości i wszelkiego rodzaju egoizmu.“ Zaznaczył wtedy jak bardzo świat tego pokoju potrzebuje: „Z głębokim bólem myślę w szczególności o niedawnych aktach przemocy na Bliskim Wschodzie i na kontynencie afrykańskim, jak również o tych, które na co dzień odnotowują dzienniki w tak wielu innych częściach ziemi. Ponawiam mój apel do przywódców wielkich religii: połączmy siły, wzywając do niestosowania przemocy, do przebaczenia i pojednania!“ Słowa te, wypowiedziane trzy dekady temu, zupełnie nie straciły na aktualności!

To właśnie ciągle aktuale i głębokie w wymowie cytaty z homilii, przemówień czy abhortacji św. Jana Pawła II, »człowieka wytrwałej i odważnej nadziei«, będą treścią kalendarza adwentowego 2023 przygotowanego przez Radio Droga. »Okienka nadziei« mają zarówno podnieść na duchu, dodać odwagi do stawiania czoła przeciwnościom i wyzwaniom, jak i zachęcić czytelników do wyciszenia i refleksji, aby ten czas odnowy duchowej, jakim jest Adwent, dobrze wykorzystać na  przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia.

Kalendarz adwentowy dostępny jest na stronie Radia Droga pod następującym linkiem

https://radiodroga.net/kalendarz-adwentowy-2023/

Joanna Łukaszuk-Ritter

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.