ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

DSC_5392

Dnia 26.10.2019 roku Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie tradycyjne zorganizował akcję porządkowania polskiej nekropolii w Żytomierzu, która miała na celu sprzątanie i przygotowanie Polskiego Cmentarza w Żytomierzu do Wszystkich Świętych oraz Zaduszek. Cmentarz Polski jest jedną z najstarszych polskich nekropolii w Europie, której początki sięgają 1799 r.

Sprzątanie Polskiego Cmentarza jest bardzo ważną inicjatywą, która pozwala pielęgnować pamięć o zmarłych. W akcji brały udział całe rodziny, dzieci, młodzież i dorośli uczący się języka polskiego w Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie (prezes Wiktoria Laskowska-Szczur), Asocjacja Polskiej Młodzieży na Żytomierszczyźnie (prezes Maria Piwowarska), Polski Teatr ModernPol, nauczyciele języka polskiego Helena Staniszewska, Wiktoria Zubarewa, Anetta i Andrzej Piotrowiczowie. Po raz pierwszy przyłączyła się do akcji parafia Miłosierdzia Bożego z Malowanki.
Cmentarz jest podzielony na kwatery. Każda grupa wolontariuszy miała swoich starszych opiekunów i grupy te były odpowiedzialne za swój teren do sprzątania. Urząd miasta Żytomierza zapewnił niezbędny sprzęt do zgrabiania liści, rękawiczki i wywóz liści i gałęzi. Związek dostarczył sprzęt: grabie i miotły, siekiery. Pracowaliśmy razem, wynosiliśmy liście, czyściliśmy pomniki, przybliżając sobie historię rodzinnego miasta.
Akcja odbyła się sprawnie i każdy pracował z pełnym zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy, a pogoda dopisywała.
Po sprzątaniu wspólnie zapaliliśmy znicze (na posprzątanych grobach) – światełka pamięci na mogiłach rodziców Ignacego Jana Paderewskiego – Jana i Anny Paderewskich, kompozytora Juliusza Zarębskiego, pierwszych polskich lotników: Bronisława i Stanisława Matyjewicz-Maciejewiczów, ks. Andrzeja Fedukowicza, ks. Aleksandra Samosenki i bp. Karola Antoniego Niedziałkowskiego, rodziny Moniuszków, Kraszewskich, Dąbrowskich, Franciszka Popławskiego – byłego członka Poleskich Sokołów i innych. Swoja obecnością, chwilą zadumy, skupienia, modlitwą i zapaleniem zniczy chcieliśmy uczcić tych wszystkich, którzy już odeszli, a którym tak wiele dziś zawdzięczamy.
Cmentarz znajduje się pod opieką miejskiej władzy. Warto nadmienić, że Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie urządza regularnie sprzątanie cmentarza oraz dokłada wszelkich starań, a przede wszystkim serca i rąk do pracy, aby cmentarz wyglądał schludnie i pięknie.
2 listopada o 12.00 godzinie odbędzie się Msza Święta i procesja na Polskim Cmentarzu.
Bóg zapłać wszystkim za pomoc i sprzątanie Polskiego Cmentarza w Żytomierzu!

Wiktoria Laskowska-Szczur
www.zozpu.org

DSC_5390 DSC_5400 DSC_5402 DSC_5405 DSC_5407 DSC_5408 DSC_5410 DSC_5412 DSC_5413 DSC_5414 DSC_5415 DSC_5424 DSC_5427 DSC_5433 DSC_5437 DSC_5442 DSC_5452 DSC_5455 DSC_5459 DSC_5463 DSC_5469 DSC_5470 DSC_5481 DSC_5482 DSC_5486 DSC_5489 DSC_5493 DSC_5498 DSC_5502 DSC_5513 DSC_5518 DSC_5519 DSC_5521 DSC_5523

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.