ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Na Zamku Królewskim w Lublinie W dniach 9-19 sierpnia 2015 r. dziesięcioosobowa grupa nauczycieli języka polskiego, głównie z obwodu żytomierskiego, wzięła udział w zajęciach z metodyki nauczania języka polskiego oraz w cyklu wykładów z historii i kultury Polski, które odbyły się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wizyta została zorganizowana przez Uniwersytet Otwarty we współpracy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej oraz  Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.
Zajęcia z metodyki nauczania prowadziła dla grupy pani mgr Marzena Porębska, która od 2008 r. jest związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej KUL. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień metodyki języka polskiego jako obcego, a szczególnie metody komunikacyjnej, metod pracy z kinestetykami oraz wykorzystaniem gier i zabaw. Nauczyciele praktykowali wszystkie metody interakcyjne na zajęciach, więc ucząc się zarazem się bawili jak uczniowie. Jest to świetny sposób zrozumieć, jak zrobić naukę języka polskiego bardziej atrakcyjną, wprowadzając słuchanie piosenek, omawianie obejrzanych filmów, wykorzystanie obrazków oraz zorganizowanie gier i konkursów. Oprócz tego ważnym momentem było wzajemne dzielenie się doświadczeniem i nawiązywanie kontaktów.
Zaproszona grupa zwiedziła najciekawsze zakątki Lublina dziękując pani Patrycji Burbie, która podczas wizyty serdecznie opiekowała się gośćmi. Wycieczka miastem oraz wizyta w Muzeum Lubelskim, w tym w Kaplicy Trójcy Świętej – jednym z najcenniejszych i najciekawszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie, pogrążyła w atmosferze czasu rozkwitu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ponadto goście podziwiali widok z najwyższego punktu zabudowy staromiejskiej Lublina – Wieży Trynitarskiej. Oprócz zwiedzania najpiękniejszych zabytków Lublina, odwiedzili zieloną część miasta – Ogród Botaniczny oraz Zalew Zemborzycki.
Czas pobytu nauczycieli pokrywał się z otwarciem Jarmarku Jagiellońskiego – prezentacji sztuki tradycyjnej Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier, prowadzony w samym sercu Lublina od roku 2007. Nauczyciele z Ukrainy uczestniczyli w warsztatach malowania ptaszków drewnianych, a także wysłuchali koncertów polskiej muzyki folkowej. Na zaproszenie uczniów Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL poznawali też sztukę tradycyjnych tańców ludowych – trojaka, kujawiaka, poloneza i krakowiaka.
Pani Patrycja Burba przybliżyła też dla gości historię KULu, zorganizowała wycieczkę oznajmiając w tym z wielkimi postaciami z nim związanymi: założycielem ks. Idzim Radziszewskim, wykładowcą etyki i profesorem honorowym KUL Janem Pawłem II, z rektorem i doktorem honoris causa KUL Stefanem Kardynałem Wyszyńskim.
Na zakończenie nauczyciele mieli okazję spotkać się z władzami uczelni i podziękować za gościnność i wspaniały pobyt. Szczere podziękowania składamy na ręce pani Anny Tarnowskiej-Waszak, dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL, która umiejętnie pokierowała zorganizowaniem wizyty i planowaniem zajęć oraz Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju dr hab. Marcinowi Tkaczykowi OFMConv., który powitał wszystkich uczestników od imienia uczelni i uroczyście wręczył dyplomy.
Informacja
Wizyta metodyczno-dydaktyczna ukraińskich nauczycieli to część projektu „KUL otwarty na globalne wyzwania”, którego celem jest promocja kształcenia na uczelni wśród cudzoziemców, a w konsekwencji zwiększenie internacjonalizacji uniwersytetu. Inne działania służące zwiększeniu rozpoznawalności KUL wśród zagranicznych kandydatów na studia to – udział w międzynarodowych targach edukacyjnych, stworzenie serwisów internetowych dla kandydatów zagranicznych, kampania informacyjno-rekrutacyjna. Obszarem działania objęte są kraje wschodnie (m.in. Ukraina, Rosja, Białoruś, Kazachstan), daleki wschód (m.in. Chiny, Tajwan, Korea Południowa), Polonia w krajach anglojęzycznych (USA, Kanada) oraz kraje zachodniej Europy (m.in. Hiszpania, Portugalia).
Jana Laskowska

Zdjęcie użytkownika Wiktoria Laskowska.
Zdjęcie użytkownika Wiktoria Laskowska.
Zdjęcie użytkownika Wiktoria Laskowska.
Zdjęcie użytkownika Wiktoria Laskowska.
Zdjęcie użytkownika Wiktoria Laskowska.
+2

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.