ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Bóg, Honor i Ojczyzna…

DSC02254Obwodowej Bibliotece im. O. Olżycza odbyła się niezwykła uroczystość pt. „Wspomnienia o polskich powstaniach narodowych”. Celem spotkania było przedstawienie obecnym rodzicom, dziadkom i dzieciom przyczyny oraz skutki największych polskich zrywów niepodległościowych, m.in. Powstania Kościuszkowskiego (1794), Listopadowego (1830), Styczniowego (1863) oraz Warszawskiego (1944). Podczas wielu potyczek i największych bitew, jak np. pod Racławicami, o Warszawę, pod Monte Cassino, Polacy wykazywali się męstwem, odwagą i ofiarnością. Należy podkreślić, że nawet po klęskach, w niewoli i na emigracji Polacy nigdy nie ustawali dążeniach do niepodległej Ojczyzny.
W spotkaniu wzięły udział uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukraine, Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek „ModernPol” przy ŻOZPU (kierownik p. Wiktoria Zubarewa), Szkoły Ogólnokształcącej nr 27 oraz Humanistycznego Gimnazjum nr 1.
Na uroczystości panowała niezwykle ciepła atmosfera, dzięki prowadzącej spotkanie p. Alicji Omiotek. Stało się dobrą tradycją, że p. Alicja Omiotek z Fundacji Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie jest częstym gościem w Żytomierzu, aby razem z polską młodzieżą ukazać bohaterskie dzieje polskiego narodu. Jest także autorką wielu podręczników dla Polaków na Kresach Wschodnich lecz także i dla ponad 20-milionowej Polonii światowej. Pani Alicja wraz z nauczycielką języka polskiego p. Wiktorią Zubarewą razem przygotowały scenariusz i występ zarówno dla młodszych, jak i dla starszych uczestników spotkania. Zaowocowało to między innymi zaangażowaniem w występach trzech pokoleń Polaków żytomierskich, co ukazuje foto rodzinne oraz podkreśla mocno polską tożsamość.
Tym razem program artystyczny nie ograniczał się do patriotycznych pieśni i wierszy, ale obejmował głębsze treści przekazania młodym Polakom haseł UE i powstań narodowych. W wykonaniu Walerii Korszak dumnie zabrzmiał wiersz K. I. Gałczyńskiego pt. „Westerplatte”, a polska młodzież odśpiewała hymn Wojska Polskiego „My, Pierwsza Brygada”. Poruszyły wszystkich urocze piosenki w wykonaniu dzieci z Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek „ModernPol” pt. „Miś Uszatek” oraz tańce Zasłużonego dla Kultury Polskiej Zespołu Tanecznego „Koroliski” pod kierownictwem Zasłużonej dla Kultury Polskiej p. Ireny Świtelskiej. Pieśń o niedźwiedziu była nawiązaniem do niezwykłego żołnierza Bitwy o Monte Cassino (1944 r.) – niedźwiedzia brunatnego zwanego przez żołnierzy „Wojtkiem”, maskotki II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. W czasie bitwy on nosił skrzynki z amunicją artyleryjską.
W uroczystości wzięli udział również prezesi organizacji polonijnych: Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Pani Wiktoria Laskowska-Szczur, Prezes Żytomierskiej Obwodowej Społecznej Młodzieżowej Organizacji „Asocjacja Polaków Żytomierszczyzny” Pani Maria Piwowarska, przedstawiciel Rady Obwodowej ds. mniejszości narodowych i religii na Żytomierszczyźnie p. Oleksander Piwowarski oraz ks. Jarosław Giżycki kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie.
Ks. Jarosław Giżycki, dziękując za wzruszające występy dzieci i młodzieży, podkreślił wspólne dążenia obydwu narodów ukraińskiego i polskiego do wolności, którzy walcząc ramię w ramię, zdobyli ją bohaterską krwią męczenników.
P. Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur wyraziła szczególne słowa wdzięczności dla gościa z Polski p. Alicji Omiotek oraz nauczycielce języka polskiego p. Wiktorii Zubarewej za przygotowaną uroczystość.
Wiktoria Zubarewa, członek ŻOZPU

DSC02230 DSC02233 DSC02234 DSC02238 DSC02239 DSC02242 DSC02245 DSC02245 DSC02246 DSC02250 DSC02254 DSC02262 DSC02271 DSC02292DSC02280

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.