ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

afisza smol

Dni Kultury Polskiej

Zanurzyć się w głębię życia społeczności polskiej Żytomierszczyzny zaprasza coroczny Międzynarodowy Festiwal Polskiej Kultury „Tęcza Polesia”, który odbywa się w Żytomierzu. Historia święta rozpoczęła się jeszcze w 1992 r.; w 2008 r. ono już rozrosło się do Dni Kultury Polskiej.

Zakrojone z szerokim rozmachem i różnorodne w treści wydarzenie ma miejsce w środku października i trwa przez czterech dni. Każdorazowo wiąże się w czasie z pewną wybitną datą. Na uroczystości przyjeżdżają goście z różnych regionów Ukrainy i Polski. Na czele delegacji z partnerskiego kraju tradycyjnie stają osoby pełniące wyższe funkcje w samorządach i urzędach wojewódzkich.

W ramach święta odbywa się szereg rozmaitych imprez: naukowe seminaria, na których można dowiedzieć się o nowych odkryciach, dotyczacych wielonarodowościowej kultury i historii Żytomierszczyzny, w szczególności wybitnych działaczy naszego kraju; tematyczne i artystyczne wystawy, koncerty muzyki kameralnej i akcje teatralne, w które zaangażowani wszyscy – dzieci, młodzież, dorośli;  atrakcyjne wycieczki, a także ciekawe spotkania na temat współpracy w w zakresie biznesu czy kultury, wymiany doświadczeń co do podstaw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, podwyższenia skuteczności aktywistów polskich organizacji społecznych. Kończącym akordem będzie koncertowy program przy współudziale lepszych polskich twórczych zespołów z Ukrainy i Polski: w jednym harmonijnym wianku splotą się muzyka, pieśni, taneczne kompozycje. Widzów będzie cieszył  występami na scenie znany na całym globie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny (Polska).

 

Serdecznie zapraszamy na

X Dni Kultury Polskiej na Ukrainie!
program
X Dni Kultury Polskiej
XXIІI Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”
Poświęcony obchodom Roku Józefa Konrada Korzeniowskiego
pod Honorowym Patronatem
Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego
Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi
przy wsparciu
Żytomierskiej Obwodowej Rady i Administracji Państwowej
Żytomierskiej Rady Miejskiej
Konsulatu Generalnego RP w Winnicy
organizator
Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie

Patronat medialny:

TVP Polonia, Sojuz-TV, Kurier Galicyjski, czasopismo Tęcza Żytomierszczyzny

(Żytomierz, 19-22 października 2017 r.)

19 października (czwartek)

11:00 – Seminarium Naukowe poświęcone roli wybitnych osobistości w kulturze i historii, prezentacja zbiorowej pracy naukowej „Międzynarodowe spotkania naukowe 2017 w Muzeum Borysa Latoszyńskiego” (Żytomierska Szkoła Muzyczna im. Borysa Latoszyńskiego, ul. Mychajliwska 5)

Trzeci tom prac p.t. “Twórca – kultura – wymiary czasu” zawiera analityczne i źródłoznawcze materiały dotyczące aktualnych pytań kultury ХIX – ХХІ wieku, m.in. prezentuje nieznane dotąd szerokiemu odbiorcy dzieła I.J.Paderewskiego, Borysa Tena, szczegóły biografii rodziny Latoszyńskich.

15:30 – Wystawa prac plastycznych zainspirowanych twórczością Józefa Conrada Korzeniowskiego (ul. Mychajliwska 5)

16:00 –  wystawa „Romans w listach i muzyce” (ul. Mychajliwska 5)

Przedstawienie teatralno–muzyczne, oparte na korespondencji Rejngolda Gliera i Marii Renkwist. Żytomierska premiera.

18:00 – koncert kameralny, poświęcony pamięci I.F. Dobrzyńskiego pt. „Zdolność niepospolita” z okazji 150 rocznicy śmierci kompozytora (ul. Mychajliwska 5)

20 października(piątek)

12:00-13:00 Seminariumnaukowepoświęcone twórczości Józefa Korzeniowskiego (Uniwersytet im. I. Franki);

15:00 – wycieczka do muzeum Josepha Conrada (wioska Terechowe rejon Berdyczowski) oraz Klasztor Karmelitów Bosych (Berdyczów);

                21 października(sobota)

11:00 – Konferencja i wystawa Pamięć i odpowiedzialność: „Operacja Polska” NKWD na Żytomierszczyźnie w latach 1937-1938 (Żytomierska Obwodowa Biblioteka Naukowa im. O. Olżycza, Nowyj Bulwar 4.);

Wystawa oparta na materiałach państwowych i prywatnych archiwów, dotyczących represji wobec ludności, szczególnie polskiej, na Żytomierszczyźnie w pierwszej połowie XX wieku. Wystawa upamiętnia 80. rocznicę ludobójstwa, któremu początek dały dyrektywy Jeżowa z 30 lipca i 11 sierpnia 1937 r.

– wystawa “Ofiary zbrodni. Operacja antypolska NKWD 1937-1938” udostępniona przez IPN w Warszawie;

15:00 – XXIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” (Żytomierski Ukraiński Teatr Akademicki, ul. Soborna 6)

Koncert z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Sląsk” (Polska)

22 października(niedziela)

09:00-12:00 – wycieczka pt. „Polski Cmentarz”; przerwa kawowa w Centrum Polskim (ul. Teatralna 17/20 pok.109-111)

13:00-14:00 – Msza Św. za pokój na Ukrainie, Katedra pw. Św. Zofii (Majdan Zamkowy, 2)

14:00-15:00 – Koncert „Modlę się i w wierze trwam…” w wykonaniu Zespołu Kameralnego im. I.F. Dobrzyńskiego, (Katedra pw. Św. Zofii, Majdan Zamkowy, 2)

Zabrzmią utwory Jana Sebastiana Bacha, Johanna Michaela Haydna oraz “Ave mundi spes Maria” Marca Frisiny (nuty z zasobów klasztoru w  Berdyczowie), “Ave Maria” Michała Skorulskiego (w wersji pierwotnej z tekstem modlitewnym; w latach represji wykonywany jako utwór instrumentalny p.t.”Largo” w redakcji kompozytora) i “Elegia” Dmitrija Szostakowicza (powstały w hołdzie niewinnie zabitym w 1938 r., skomponowany

z wykorzystaniem dawnych melodii cerkiewnych).

16:00 – Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” ” (Żytomierski Ukraiński Teatr Akademicki, ul Soborna 6)

 

Informacja

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie powstał w 1989 roku. W dniu dzisiejszym do Związku należy 26 organizacji w obwodzie żytomierskim oraz 11 000 członków, 6 zespołów, 4 redakcje. W obwodzie żytomierskim mieszka największa liczba obywateli polskiego pochodzenia na Ukrainie – 50 000 osób, 1/3 wszystkich Polaków Ukrainy.

Dzięki staraniom Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, w 2008 roku Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” został rozszerzony o Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu. Na Dni Kultury Polskiej przyjeżdżają oficjalne delegacje z Polski, bierze udział około 250 uczestników z Ukrainy i Polski. To są znaczące, liczne imprezy, nagłaśniane przez media, TVP Polonia i TRK Ukrainy.

Dni Kultury Polskiej oraz Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” to stałe przedsięwzięcia kulturalne Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Pomysłodawcami Festiwalu byli pierwszy prezes Związku Polaków na Ukrainie Stanisław Szałacki (1919 – 1996) i pierwszy prezes Żytomierskiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie Walenty Grabowski (1937 – 2004).  Początki festiwalu sięgają roku 1992, gdy w Żytomierzu w pierwszym obwodowym przeglądzie kultury polskiej wystąpiły dopiero co utworzone polskie amatorskie zespoły artystyczne. Brzmiały najpiękniejsze utwory folkloru polskiego, zachowane w pamięci pokoleń oraz utwory twórców, których losy są związane z Żytomierszczyzną, w tym kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego i pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego. „Symbolem Festiwalu stała się tęcza w kolorach flag państwowych Ukrainy i Polski – niebiesko-żółtym i biało-czerwonym.

Minęło wiele lat. Festiwal umocnił się, ukształtował tradycje, zdobył międzynarodowe uznanie i status. Honorowym gościem w 2006 i 2009 roku był pan Ambasador RP w Kijowie Jacek Kluczkowski, delegacje Województwa Śląskiego i Lubelskiego, Bytomia oraz Płocka. Od 2009 r. Dni Kultury Polskiej odbywają się pod Honorowym Patronatem Senatu RP.

W 2010 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował do organizatorów i uczestników list gratulacyjny, który został odczytany na Koncercie Galowym.

W 2011 roku Dni Kultury Polskiej i Festiwal były poświęcone Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Wielkim zaszczytem było wystąpienie szeroko znanego w Polsce i na świecie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

W 2012 roku V Dni Kultury Polskiej oraz XVIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” poświęcone były 200-leciu urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ważnym wydarzeniem było otwarcie Centrum Polskiego, głównej siedziby Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

W 2013 roku VI Dni Kultury Polskiej odbyły się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Marszałka Województwa Śląskiego, podczas których została podpisana Umowa o współpracy między Żytomierzem i Płockiem (województwo mazowieckie).

W 2010 oraz w 2015 roku Dni Kultury Polskiej poświęcone były postaci wielkiego Polaka i Żytomierzanina Ignacego Jana Paderewskiego, zorganizowano wystawę poświęconą 150. rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego: „Ignacy Jan Paderewski i Ziemia Żytomierska”, została odsłonięta tablica upamiętniająca wielkiego Rodaka, pianisty, męża stanu i orędownika sprawy polskiej.

W 2016 roku IX Dni Kultury Polskiej i XXII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” poświęcone zostały obchodom Roku Henryka Sienkiewicza. Wśród gości przybyłych do Żytomierza była delegacja z Senatu RP: zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP pan Maciej Łuczak oraz zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP pan Andrzej Pająk.

Dni Kultury Polskiej co roku zataczają coraz szersze koło skupiając przyjaciół nie tylko z obwodu żytomierskiego. Związek Polaków wydatnie przyczynił się do nawiązania współpracy między województwem śląskim i obwodem żytomierskim, Żytomierzem i Płockiem, Żytomierzem i Bytomiem, Olewskiem i Toszkiem (woj. śląskie).

Na Dni Kultury Polskiej przygotowywane są konferencje, wystawy, nowe programy i kompozycje choreograficzne, komponowane są utwory. Owocem tych działań jest wzrost kunsztu wykonawczego uczestników i zainteresowanie publiczności. „Tęcza Polesia” ma swych stałych wielbicieli, odznacza się wysokim poziomem artystycznym, daje wspaniałą możliwość podkreślić znaczenie i zaprezentować współczesną kulturę polską na Ukrainie i w Polsce.

Pracy społecznej zaangażowanych członków ŻOZPU – profesjonalistów i amatorów – przyświecają niezmiennie cele: odrodzenie, rozwój i utrwalenie polskiej kultury na Ukrainie.

       W 2017 r. odbędą się jubileuszowe X Dni Kultury Polskiej oraz XXIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej” z urozmaiconym programem: konferencjami, koncertami, spotkaniami oficjalnych delegacji, dyskusjami panelowymi i wystawami.

Wiktoria Laskowska-Szczur

 

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.