ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

DSC_5378XIІІ Dni Kultury Polskiej na Ukrainie i XXVI Międzynarodowy Festiwal „Tęcza Polesia”, które odbyły się w dniach 1-4 października, zostały poświęcone 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz obchodom 100-lecia wojny polsko-bolszewickiej. Patronat honorowy nad uroczystościami roztoczyli: Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Patronat medialny nad imprezą sprawowały TVP Polonia, Sojuz TV, TV Polacy Żytomierszczyzny, „Dziennik Kijowski” oraz „Tęcza Żytomierszczyzny”.

Dni Kultury Polskiej zorganizował Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie przy wsparciu Obwodowej i Miejskiej Rady, Departamentu Kultury Administracji Obwodowej, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną działania podejmowane były z pełnym zachowaniem norm i przepisów bezpieczeństwa epidemiologicznego, część wydarzeń odbyła się online za pośrednictwem Internetu.

Stosunki międzynarodowe

Za przykładem lat ubiegłych organizatorzy zadbali o możliwość wymiany informacji między naszymi regionami partnerskimi. Władze obwodu i miasta Żytomierza przeprowadziły spotkania w przestrzeni internetowej z partnerskimi województwami i miastami w Polsce.

Chociaż nasi partnerzy nie mogli osobiście wziąć udziału w tegorocznych Dniach Polskiej Kultury, wysłali wideo z gratulacjami. Swoje słowa skierowali do nas: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

Warto dodać, że współpraca międzynarodowa została zainicjowana i nadal jest wspierana przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie. Nawiązane kontakty stały się źródłem wielu ważnych inicjatyw.

Biznes-Forum

Wielkim zainteresowaniem cieszyło się Ukraińsko-Polskie Forum Wspierania Biznesu Online, zorganizowane we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego Obwodu Żytomierskiego (w.o. prezes Margaryta Siranczuk). Forum było okazją do przeprowadzenia różnych spotkań panelowych, na których były podejmowane ważne i aktualne pytania.

Referat na temat: “Wspieranie rozwoju sieci parków przemysłowych – kluczowe zagadnienie rozwoju gospodarczego regionu” przedstawił wiceprzewodniczący Żytomierskiej Rady Obwodowej Sergij Kramarenko.

Andrzej Drozd, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz asystent Valentyn Honczarenko podczas panelu dyskusyjnego nt. „Wsparcia biznesu w warunkach kwarantanny”, zaprezentowali działalność Izby, podzielili się swoim doświadczeniem wspierania biznesu w warunkach pandemii oraz zaproponowali sprawdzone instrumenty współpracy między rządem, samorządami lokalnymi, przedstawicielami biznesu oraz organizacjami pozarządowymi.

O polskich programach wsparcia biznesu, które można wdrożyć na Ukrainie mówiła w swoim wystąpieniu Aleksandra Samira-Gajny, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wielość referatów oraz aktualność podejmowanej problematyki sprawiła, że zainteresowanie udziałem w forum było wyjątkowe. Wzięli w nim udział przedstawiciele nowoutworzonych jednostek regionalnych, reprezentanci władz wojewódzkich oraz zainteresowani biznesmeni.

W kręgu nauki i kultury

XIII Dni Kultury Polskiej na Ukrainie rozpoczęły się w dniu, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Muzyki. Na ten dzień zawsze przygotowywane są publikacje mało znanych materiałów historycznych, związanych z kulturą polską na Wołyniu. Warto więc wspomnieć przeprowadzone podczas tegorocznych Dni Polskiej Kultury imprezy muzyczne i kulturalne.

W przestrzeni online odbył się koncert pt. „Muzyka polska łączy światy” z udziałem artystów polskich z różnych kontynentów, w ramach którego została zaprezentowana kolejna pozycja naukowa z serii „Muzyczny skarbiec Wołynia”: W tym roku do druku zostało przygotowane dzieło żytomierskiego kompozytora – „Msza” Andrzeja Janowicza (1830 – 1901). Utwór Andrzeja Janowicza „Msza” opublikowano dzięki pracy dr Ireny Kopoć, Włodzimierza Ostryńskiego, Ludmiły Wojcechowskiej, Swietłany Zajnulinej, w serii wydawniczej “Myzyczny skarbiec Wołynia”(pomysłodawca i redaktor Elwira Gilewicz).

Utwór ten nie był wykonywany od ponad 150 lat i dzisiaj go przywrócono do życia. Do rangi symbolu urasta to, że w tym dniu zabrzmiała po raz pierwszy trzecia część „Mszy” – „Credo” Andrzeja Janowicza, w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (dyrektor Zbyszek Cierniak, soliści: Izabela Wojtasik, Piotr Koprowski, Anna Olszowska, Piotr Szolka. Organy: Krzysztof Anczyk  – kierownik chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.) Utwór żytomierskiego kompozytora zabrzmiał w kameralnej sali koncertowej pałacu w Koszęcinie – w siedzibie Zespołu „Śląsk” i stał się niejako znakiem jedności Polaków mieszkających w różnych zakątkach świata. Nagranie koncertu dostępne jest w sieci internetowej na kanale YouTube.

Kaplica 2020[13-23-22] Kaplica 2020[13-17-13]

 

 

 

 

 

 

 

Ważnym wydarzeniem był także koncert zainicjowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego pt. «Moniuszko 200 / Kasia Moś & Aukso», którego transmisję online przygotowała Pomorska Filharmonia im. I. J. Paderewskiego. Ten wspaniały koncert ubogacił program kulturalny naszych uroczystości.

Soliści opery narodowej z Kijowa zaprezentowali w niezwykłej scenerii Żytomierskiego Muzeum Kosmonautyki operę kameralną „Solaris” Iryny Gubarenko, opartą na motywach powieści Stanisława Lema. Warto nadmienić, że tym utworem rozpoczęliśmy Rok Stanisława Lema.

XI Konkurs „Mistrz Ortografii Polskiej

Nie zabrakło także działań dedykowanych dzieciom i młodzieży, w których ta grupa wiekowa mogłaby aktywnie uczestniczyć. Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I. J. Paderewskiego z wielkim zaangażowaniem przygotowali okolicznościową akademię. Wiedzą w zakresie znajomości języka polskiego wykazali się uczestnicy XI Konkursu „Mistrz Ortografii Polskiej”. O przysłowiowe „złamanie pióra” walczyła młodzież z Żytomierza, Kijowa, Choroszewa, Korostenia i Olewska. Laury dostały się najlepszym: I miejsce zdobyła Aleksandra Baszyńska, II – Wiktoria Krawczenko i Lidia Bondarczuk oraz III – Anna Hiżniczenko. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

IMG_5155 1 a

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwie wystawy

Edukacja historyczna i popularyzacja wśród żytomierzan wiedzy na tematy wspólnej, polsko-ukraińskiej historii – to cele, które postawiono przy organizacji dwóch wystaw tematycznych.

Wystawa „Jan Paweł ІІ – dar Polski światu”, opracowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski została uroczyście otwarta w Żytomierskiej Bibliotece Obwodowej. Wystawa została udostępniona dzięki współpracy ŻOZPU i KUL, którą zainicjowano w 2014 roku.

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego i Teatru Lalek ModernPol (kierownik Wiktoria Zubarewa), które działają przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie przygotowali akademię poświęconą 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Laureaci III Konkursu Recytatorskiego im. Walentyna Grabowskiego deklamowali wiersze poświęcone świętemu Rodakowi. Natalia Zubarewa i Anita Cyporenko pięknym śpiewem sprawiły, że uroczystość stała się jeszcze wzruszająca.

122308660_2617777381848430_9196876036448756584_n IMG_5126 IMG_5132

 

 

 

 

 

 

 

IMG_5133

 

 

 

 

 

 

 

Żytomierzanie z wielkim zainteresowaniem zaznajomili się z wystawą pod nazwą „1920-2020 Bitwa Warszawska – Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy”. Wystawa poświęcona ukraińsko-polskiemu braterstwu broni i została zaprezentowana przez płk. Agnieszkę Malczewską Air Attache Ambasady RP w Kijowie. Prezentowaną wystawę przygotowało Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej. Wystawa obejmuje 12 tablic z reprodukcjami plakatów, fotografii i ulotek z wojny radziecko-rosyjskiej z odrodzoną Polską w latach 1919-1920.

IMG_5098 IMG_5105

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejną inicjatywą były warsztaty artystyczne przeprowadzone pod hasłem „Powołani jesteście, bracia, do wolności!”, w których uczestnicy mogli rozwijać różnorodne umiejętności twórcze. W warsztatach wykorzystano pozaszkolne formy przyswajania treści historycznych.

Festiwal „Tęcza Polesia”

XXVI Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” rozpoczął się odśpiewaniem hymnów narodowych w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Garnizonu Żytomierskiego, Orkiestry 95. Wyodrębnionej Brygady Szturmowej oraz Orkiestry Żytomierskiego Instytutu Wojskowego im. S. Korolowa i solistki Natalii Zubarewej. Do śpiewu hymnów włączyli się wszyscy zebrani.

IMG_5221 DSC_5289

 

 

 

 

 

 

 

 

Honorowi goście, zaproszeni na scenę, skierowali do obecnych słowa podkreślające wagę wydarzenia i współpracy międzynarodowej między Ukrainą i Polską.

Zostały odczytane listy gratulacyjne. Pani płk. Agnieszka Malczewska Wice-Attache Ambasady RP na Ukrainie odczytała list Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego, w którym m.in. były takie słowa: „Nieustająca popularność i wysoki poziom artystyczny sprawiają, że oba wydarzenia na stałe wpisały się do kalendarium życia kulturalnego środowisk polskich Żytomierszczyzny. Stanowią one nie tylko doskonałą platformę prezentacji dorobku kulturalnego i artystycznego Polaków Żytomierszczyzny, ale i źródło wzmocnienia więzi z krajem, kulturą i językiem przodków. Jestem przekonany, iż Dni Kultury Polskiej i Festiwal ,,Tęcza Polesia”, wzorem poprzednich edycji, będą wzbogacającą i zarazem atrakcyjną w swej formie lekcją polskości.

 

Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur odczytała list ministra Kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego do uczestników festiwalu: „Niech te symboliczne daty przypominają nam, że droga do niezależnego Państwa wiedzie nie tylko przez ciężką walkę, ale też przez wiarę, miłość do Boga i Ojczyzny. Jestem przekonany, że Święty Papież Jan Paweł II na zawsze pozostanie dla Państwa wzorem patriotyzmu i chrześcijańskich wartości, a organizowane wydarzenia przyczynią się do utrwalenia pamięci o bohaterach oraz umocnią naszą narodową wspólnotę. Bardzo ważne jest, aby historia Polski, będącą powodem do dumy, była pielęgnowana również w naszych rodzinach i wśród bliskich”. Pan minister Adam Kwiatkowski wyraził wdzięczność organizatorom: „za to, co robią /…/ dla umacniania więzi z Rzecząpospolitą”

List gratulacyjny nadszedł też od Prezesa IPN Jarosława Szareka, w którym zaznaczył: „Działania Polaków na Ukrainie mają dziś duże znaczenie dla zbliżania zachodnich i wschodnich płuc Europy, jak mówił Jan Paweł II”.

Płk. Agnieszka Malczewska w przemówieniu nawiązała do stulecia Bitwy Warszawskiej, której kulminacją była wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, jedno z decydujących wydarzeń w historii Polski, Europy i świata.

W imieniu przewodniczącego Żytomierskiej Obwodowej Administracji W. Buneczko – doradca Oleksander Pałamarczuk oraz w imieniu Żytomierskiej Rady Miejskiej Lubow Cymbaluk wyrazili szczere uznanie i złożyli gratulacje z okazji święta polskiej kultury. Pani redaktor Telewizji Polskiej Grażyna Orłowska-Sondej przekazała pozdrowienia od Rodaków z Wrocławia.

Orkiestra Wojskowa Instytutu Wojskowego pod dyrekcją mjr. Pawła Osińskiego zaprezentowała pieśni patriotyczne. Niezwykle imponującą była specjalnie przygotowana defilada wojskowa, jako wyraz szczególnego uhonorowania i uczczenia pamięci żołnierzy z 1920 r. oraz tych, którzy dzisiaj oddają życie „Za naszą i waszą wolność”. Defilada została entuzjastycznie przyjęta przez widzów. Warto nadmienić, że festiwal odbywał się na ulicy Michajłowskiej, na otwartej scenie, dokładnie w tym samym miejscu, w którym w 1920 r. stały ramię w ramię oddziały wojska polskiego i armii ukraińskiej.

DSC_5262 mal DSC_5286 smol

 

 

 

 

 

 

 

 

W festiwalu wzięły udział najlepsze zespoły i soliści działający przy Żytomierskim OZPU, laureaci rozmaitych konkursów organizowanych na Ukrainie. Swój kunszt zaprezentowały Zasłużone dla Kultury Polskiej zespoły: Polski Wokalny Zespół Dziecięcy „Dzwoneczki” (kierownik Jadwiga i Bogdan Poliszczukowie), Zespół Polskiego Tańca „Koroliski” (kierownicy Irena i Sergiusz Świtelscy), solistki Anita Cyporenko, Katarzyna Bakalczuk, Natalia Zubarewa z Żytomierza, Zofia Bogucka i Zespół „Lileja” (kierownik Dina Chalimonczuk), który działa przy Olewskim Oddziale Związku Polaków na Ukrainie. Widzowie nie żałowali braw artystom. Koncert wspaniale prowadziły Helena Staniszewska i Wiktoria Zubarewa.

DSC_5336 DSC_5348 DSC_5355

 

 

 

 

 

 

 

IMG_5257 (2) IMG_5256 IMG_5254 IMG_5253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zakończenie Dni Kultury Polskiej słowa wdzięczności i uznania wyrazili wicedyrektor Miejskiego Wydziału Kultury Natalia Marczuk, która dyplomami nagrodziła kierownika Chóru Katedralnego Reginę Smirnową, Irenę Kopoć, Irenę Świtelską i Jadwigę Poliszczuk. Pani płk. Agnieszka Malczewska z Wiktorią Laskowską-Szczur wręczyły dyplomy i upominki uczestnikom festiwalu w podziękowaniu za aktywną działalność społeczną na rzecz zachowania i rozwoju kultury polskiej na Ukrainie.

Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur w imieniu Polaków Żytomierszczyzny podziękowała władzom Żytomierza i Obwodu Żytomierskiego, Senatowi RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego, Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk”, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Zarządowi ŻOZPU oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia uroczystości.

Tradycyjnie, podczas Dni Kultury Polskiej, odprawiona została niedzielna Msza święta w katedrze pw. św. Zofii przez dziekana ks. Witalija Bezszkurego w intencji żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

IMG_5276 IMG_5279

 

 

 

 

 

 

 

Zachowaniu pamięci historycznej oraz śladów dziedzictwa narodowego posłużyła wycieczka pt. „Miejsca polskie w Żytomierzu”.

Osobnym wydarzeniem było uczczenie pamięci żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Płk. Agnieszka Malczewska, płk. Mieczysław Struś, mjr Paweł Osiński, Grażyna Orłowska-Sondej, Zarząd ŻOZPU złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem św. Jana Pawła II na placu przed katedrą, a także na Polskim Cmentarzu w Żytomierzu na mogile ojca i przybranej matki I.J. Paderewskiego oraz na mogiłach żołnierzy batalii 1920 r.

IMG_5288 IMG_5308

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto nadmienić, że Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie szczególnie czci pamięć i dba o mogiły żołnierzy 1920 r. oraz Polski Cmentarz.

IMG_5351 IMG_5368

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni Kultury Polskiej na Ukrainie, które odbywają się w Żytomierzu, należą do najważniejszych wydarzeń w życiu kulturalnym i społecznym Polski i Ukrainy.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Wiktoria Laskowska-Szczur

 

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.