ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

XIII Dni Kultury Polskiej na Ukrainie i XXVI Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” są

poświęcone 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz obchodom 100-lecia wojny polsko-bolszewickiej.

Odbywają się w Żytomierzu w dniach1–4 października 2020 r.

pod Honorowym Patronatem

Marszałka Senatu RP

Marszałka Śląskiego Województwa

Marszałka Kujawsko-Pomorskiego Województwa

przy wsparciu

Żytomierskiej Obwodowej Rady

Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej

Żytomierskiej Rady Miejskiej

Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Patronat medialny: TVP Polonia, Sojuz-TV, czasopismo Tęcza Żytomierszczyzny

Zaplanowano kilka przedsięwzięć muzycznych i kulturalnych, a mianowicie:

Koncert online pt. Muzyka polska łączy światy z udziałem artystów polskich z różnych kontynentów, w którego ramkach odbędzie się prezentacja zbiorowej pracy naukowej z serii „Muzyczny skarbiec Wołynia”: Zeszyt ósmy. Andrzej Janowicz. Msza, оp.5. Zespół Piesni i Tańca “Śląsk”po raz pierwszy zaprezentują fragment “Mszy” Andrzeja Janowicza – część III CREDO.

Koncert «Moniuszko 200», transmisja online przygotowana przez Pomorską Filharmonię im. I. J. Paderewskiego.

Opera kameralna Iryny Gubarenko Solaris według powieści Stanisława Lema zaorezentowana zostanie przez kijowskich wykonawców w przestrzeni Żytomierskiego Muzeum Kosmonautyki.

Organizator

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie

Ze względu na sytuację epidemiologiczną działania będą podejmowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego. W 2020 roku część wydarzeń została przeniesiona do przestrzeni Internetu i odbywa się online

Owocnymi przykładami lat ubiegłych Organizatorzy zadbali o możliwość wymiany informacji między naszymi regionami partnerskimi. Posłużą temu:

spotkanie online władz obwodu i miasta z partnerskimi województwami i miastami

-Ukraińsko-Polskie Biznes-Forum online

-spotkanie z Polakami w Centrum Polskim w Żytomierzu

Edukację historyczną i popularyzację wiedzy na tematy wspólnej polsko-ukraińskiej historii ma na celu udostepnienie żytomierzanam dwóch wystaw tematycznych:

wystawy „Jan Paweł ІІ – dar Polski światu”, opracowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski

-wystawy pod nazwą „1920-2020 Bitwa Warszawska – Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy”.

Nie zabraknie także działań dedykowanych dzieciom i młodzieży, w których ta grupa wiekowa mogłaby uczestniczyć aktywnie. Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I. J. Paderewskiego są zaangażowani w akademii poświęconej 100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Wiedzą w zakresie znajomości języka polskiego można będzie wykazać uczestnicząc w  KonkursieMistrz Ortografii Polskiej. Warsztaty artystyczne pod hasłem „Powołani jesteście, bracia, do wolności!” pomogą uczestnikom w rozwoju róznorodnych umiejetności twórczych, przy pozaszkolnych sposobach przyswajania treści historycznych.

Zachowaniu pamięci historycznej oraz śladów dziedzictwa narodowego posłuży wycieczka pt. „Miejsca polskie w Żytomierzu”, zwiedzanie Polskiego cmentarza, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na mogiłach bohaterów;

Msza Święta w kościele katedralnym za żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

Osobnym wydarzeniem będzie uczczenie pamięci żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na mogiłach w Żytomierzu i obwodzie żytomierskim.

Zwieńczeniem działań będą występy zespołów i solistów na XXVI Międzynarodowym Festiwalu Kultury PolskiejTęcza Polesia.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

  • Program może uleć zmianie. Należy zachować bezpieczną odległość w trakcie bezpośredniego uczestnictwa w poszczególnych działaniach.

 

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.