ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Baner3

Шановні Пані та Панове!

Запрошуємо взяти участь у   XXII Міжнародному Фестивалю Колядок та Щедрівок ім. кс. Казіміра Шварліка у м. Бензіні ( Польща)

Відбірковий тур відбудеться у м. Коростені (Житомирська область) 20 грудня 2015 р. під час X Фестuваль польської колядки на Житомирщині.

П О Л О Ж Е Н Н Я
Про X Фестuваль польської колядки на Житомирщині
(Х Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie)
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фестиваль польської колядки на Житомирщині є відбірковим туром Міжнародного фестивалю колядок та щедрівок у м. Бендзіні Польща, (далі – Фестиваль) проводиться раз на рік.
1.2. Засновники та організатори Фестивалю:
• Коростенська міська рада.
• Коростенська міська Спілка поляків України.
• Житомирська Обласна Спілка поляків України.
1.3. До участі у проведенні Фестивалю можуть залучатися (за згодою) державні, громадські, приватні підприємства й організації та інші юридичні особи.
1.4. Метою Фестивалю є:
• Відродження, подальший розвиток та збереження польської, української національної культури та традицій, а також інших національних меншин України;
• популяризація та розвиток кращих зразків польського, українського та світового музичного мистецтва;
• уведення кращих здобутків національного музичного мистецтва у світовий мистецький простір;
• залучення до мистецької діяльності нових художніх колективів та піднесення художньо-виконавського рівня вже існуючих колективів;
• зміцнення культурних зв`язків й обмін досвідом з провідними культурними центрами України та зарубіжжя;
• продовження багаторічної плідної роботи, щодо ознайомлення мешканців Житомирської області з польською культурою.
1.5. Завданнями Фестивалю є:
• формування власного мистецького потенціалу України;
• виховання виконавської та слухацької музичної культури мешканців області та сприяння зростанню виконавської майстерності творчої молоді;
• розвиток музичних здібностей та підтримка молодих талантів;
• залучення підростаючого покоління до участі у мистецьких заходах області.

ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ

2.1. Фестиваль проводиться 20 грудня 2015 року у м.Коростені в приміщенні Коростенського міського будинку культури за адресою: м. Коростень вул. Грушевського, 3.
2.2. Затверджується склад оргкомітету з підготовки та проведення Фестивалю (далі Оргкомітет), який:
• розробляє програму Фестивалю;
• забезпечує рекламну кампанію Фестивалю;
• організовує висвітлення у засобах масової інформації концертно-мистецьких заходів, які проходять у рамках Фестивалю;
• всебічно сприяє реалізації та проведенню фестивальних заходів;
• розглядає індивідуальні заявки від виконавців та окремих авторів на участь у Фестивалі.

ІІІ. УМОВИ УЧАСТІ У ФЕСТИВАЛІ

3.1. Фестиваль проводиться раз на рік у місті Коростені та Житомирі.
3.2. У Фестивалі можуть брати участь солісти, дуети, мистецькі колективи, хори, які діють при польських організаціях, парафіях, домах культури, школах, а також незалежні особи.
3.3. Заявка на участь є офіційним документом, який має силу Договору і підтверджує наміри учасника взяти участь у Фестивалі. Невід’ємною частиною Договору є також ці УМОВИ. Учасник несе відповідальність за достовірність вказаної інформації.
3.4.Для участі у Фестивалі колективи та виконавці до 06 грудня 2015 року подають в Оргкомітет анкету – заявку на участь (в додатку) в електронному вигляді за адресою: e-mail: zozpu@poczta.onet.pl, zpuzytomierz@mail.ru
В анкеті – заявці мають бути зазначені:
а) солісти подають імена, прізвища та вік виконавців, назву організації яку представляють, композиторів та назви творів;
б) мистецькі колективи зазначають:
– назву колективу та тип ансамблю ( дует, тріо, вокальний ансамбль, фольклорний ансамбль, хор та ін .), назву організації яку представляють,
– вікову категорію /діти – від 6 до 14 років, молодь – від 15 до 18 років, від 19 старша категорія, ) та кількісний склад колективу;
– репертуар \ ім’я та прізвище композитора та назва твору \,
– ім’я та прізвище інструктора \ керівника;
– перераховані інструменти та технічні засоби для здійснення виступів та досягнення колективу;
– актуальний адрес, номер телефону, та e-mail для кореспонденції.
3.5. Учасники представляють на конкурс фестивалю три колядки чи щедрівки \ солісти і дуети дві \ обов’язковим є виконання однієї традиційної польської колядки та щедрівки, а кількість куплетів бути обмежені до трьох.
3.6. Тривалість фестивальних концертів має становити 10 хвилин для солістів у дуетів, 15 хвилин для хорів та колективів.
3.7. Зміна репертуару може бути тільки за згодою організатора.
3.8. На Фестивалю не дозволяється виконувати твори під фонограму +. Колективи, які беруть участь у фестивалі не вперше, повинні представляти щороку нові програми.
3.9. Підпис на анкеті-заявці: „ Засвідчую, що з положенням про фестиваль ознайомлений”. Анкета, прислана на адресу фестивалю почтою чи e-mail, означає погодження з положенням фестивалю. Оригінал Заявки, яка має силу Договору, необхідно подати Оргкомітету під час особистої реєстрації учасника на Фестивалі. Оригінал Заявки повинен містити особистий підпис учасника.
3.11. Лауреат Фестивалю візьме участь у ХХІІ Міжнародному фестивалю колядок та щедрівок у м. Бендзіні, Польща (проїзд за власний рахунок).

ІV. ЖУРІ ФЕСТИВАЛЮ

4.1. Організатором Фестивалю створюється журі, яке оцінює художній рівень за номінаціями, визначає переможців.
4.2. Склад журі затверджується засновниками Фестивалю.
4.3. До участі у роботі журі запрошуються професійні митці за напрямами мистецтва, що включені до конкурсних номінацій.
4.5. Рішення журі оформлюється протоколом, оскарженню чи перегляду не підлягає.

V. ВІДЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

5.1. Учасники нагороджуються грамотами за участь у І етапі ХХІІ Міжнародного фестивалю колядок та щедрівок у м. Бендзіні (Польща).
5.2. Громадські та інші організації мають право установлювати спеціальні призи, нагороди та премії учасникам Фестивалю за погодженням з Організаційним комітетом, що включені до конкурсних номінацій.
5.3. До участі у роботі журі запрошуються професійні митці за напрямами мистецтва.
5.4. Організатор має право вносити зміни до Положення;

VІ. ФІНАНСУВАННЯ ФЕСТИВАЛЮ

6.1. Участь у номінаціях – безкоштовна.
6.2. Фінансування заходу здійснюється за рахунок коштів, передбачених Коростенською міською радою, а також коштів спонсорів, благодійних внесків та зацікавлених громадських організацій.
6.3. Витрати з пересилки матеріалів, транспорту, проживання, харчування учасників та супроводжуючих осіб здійснюється, як за рахунок коштів відряджуючої сторони, так і інших джерел та надходжень, не заборонених чинним законодавством.

VІI. IНФОРМАЦІЙНА БАЗА ФЕСТИВАЛЮ

7.1. Інформаційна підтримка веб – сторінка www.zozpu.org та http://mfkip.pl/, польсько – український журнал „Веселка Житомирщини”, ТВ програма „Поляки Житомирщини”, Союз ТВ.
7.2. Інформація про учасників Фестивалю вноситься до Програми заходів та каталогу учасників Фестивалю на підставі реєстраційних даних, отриманих від учасника. Оргкомітет не несе відповідальності за достовірність наданої учасником інформації.
7.3. В офіційних матеріалах та на веб-сайті Фестивалю інформація буде подана українською мовою та з перекладом на інші мови.
7.4. Поданням Заявки на участь у Фестивалі учасник підтверджує свою згоду на обробку персональних даних, які містяться у Заявці та інших документах (матеріалах), які додатково надані учасником чи уповноваженими представниками, для цілей, пов’язаних з організацією і проведенням Фестивалю, у відповідності з чинним законодавством України.
7.5. Оргкомітет самостійно вирішує питання, пов’язані з дотриманням законодавства про рекламу, у випадках, коли відповідна рекламна інформація чи носії такої інформації розміщуються за ініціативою Оргкомітету.

VІІI. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

8.1. Адреса:
Житомирська обласна Спілка поляків України,
Вул. Театральна 17. 20 каб.109-116, 10014 Житомир
e-mail: zozpu@poczta.onet.pl,

www.zozpu.org
Телефони для довідок : +380971998308.

FORMULARZ (PDF)

e-mail:   zpuzytomierz@mail.ru

 

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.