ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

„Nie przyszedłem po dostojeństwa, sławę, zaszczyty lecz aby służyć, ale nie jakiemuś stronnictwu. Szanuję wszystkie stronnictwa, lecz nie będę należał do żadnego. Stronnictwo powinno być jedno: Polska, i temu jednemu służyć będę do śmierci”.

Ignacy Jan Paderewski

  11 listopada łączymy się z całą polską społecznością w podniosłej atmosferze i poczuciu wspólnoty.

Z  okazji  95. rocznicy odzyskania niepodległości – święta wielkiego dla każdego Polaka – życzymy wszystkim wiele radości i satysfakcji z pracy, owocnej współpracy  na wszystkich szczeblach naszego działania,  wszelkiej pomyślności  i spełnienia marzeń.

 Zarząd Żytomierskiego Obwodowego

 Związku Polaków na Ukrainie

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.