ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

życzę zdrowia i wszelkiej radości.

Niech biel opłatka i melodie polskich kolęd wprowadzą

Niepowtarzalny świąteczny nastrój,

A nowy 2022 Rok przyniesie nam wszystkich wiele

dobrych i pięknych chwil.

Damian Ciarciński

Konsul Generalny RP w Winnicy

wraz ze współpracownikami

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.