ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

DSC_39802 kwietnia 2017 pan minister Adam Kwiatkowski z konsulem generalnym RP w Winnicy Tomaszem Olejniczakiem i towarzyszącymi mu osobami odwiedził bp. Jana Purwińskiego, niezwykle zasłużonego dla Kościoła i polskości kapłana-emeryta. Bp Jan przez ponad dwadzieścia lat kierował diecezją żytomiersko-kijowską, jako pierwszy hierarcha po czasach sowieckich prześladowań. Jest Polakiem pochodzącym z Łotwy, który razem z kilkoma innymi księżmi przyjechał na Ukrainę w latach 70-tych, aby ratować Kościół i polskość w najtrudniejszych czasach. W spotkaniu uczestniczyli także: ks. kanonik Wiktor Makowski – proboszcz katedry żytomierskiej oraz Wiktoria Laskowska-Szczur – prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

Na progu katedry żytomierskiej, niemego świadka bohaterskich losów wielu pokoleń Polaków pana ministra przywitał śpiew Zasłużonego dla Kultury Polskiej Zespołu Dziecięcego „Dzwoneczki. W rocznicę śmierci św Jana Pawła II, która przypadła właśnie w tym dniu pan minister Kwiatkowski wraz z Gośćmi złożyli przy pomniku świętego papieża-Polaka kwiaty i zapalili znicze. Podczas tej ceremonii zabrzmiała tak droga sercu każdego Polaka pieśń papieska „Barka”. W imieniu Polaków Żytomierszczyzny pani Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur złożyła panu ministrowi serdeczne słowa podziękowania za owocną wizytę.

ks. Jarosław Giżycki Tchr – Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie

DSC_3978 DSC_3980 DSC_3982 DSC_3985 DSC_3986 DSC_3992 DSC_4000 DSC_4005 DSC_4006 DSC_4015 DSC_4022 DSC_4023

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.