ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

1  „Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski” – słowami wybitnego polskiego przywódcy – Józefa Piłsudskiego rozpoczęto obchody Święta Niepodległości Polski pod hasłem «Za naszą i waszą wolność».

Uroczystość w Żytomierzu została zorganizowana przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie pod Honorowym Patronatem Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

W Katedrze Żytomierskiej odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny. Zgromadzeni modlili się o pokój dla Polski i dla Ukrainy. Mszę świętą celebrował chrystusowiec ks. Ryszard Karapuda – Kapelan Polaków na Żytomierszczyźnie.

Na Żytomierszczyźnie ten uroczysty dzień ma szczególny wymiar. Z tą ziemią swoje losy związali wielcy Polacy, tacy jak: Ignacy Jan Paderewski, Jarosław Dąbrowski, Stefan Bobrowski – ludzie walczący o wolność narodu polskiego.

Na uroczystość przybyli Honorowi Goście: Konsulowie RP w Winnicy – Sebastian Delura i Tomasz Sipowski, Oleksander Piwowarski z obwodowej administracji państwowej i Prezes ŻOZPU – Wiktoria Laskowska Szczur. Wśród wiernych, licznie zgromadzonych w murach katedry, byli prezesi polskich organizacji kulturalno-oświatowych, nauczyciele języka polskiego, działacze polonijni, osoby duchowne oraz przedstawiciele mediów.

W swoich wystąpieniach goście przypomnieli, że dwa narody – polski i ukraiński – wspólnie walczyły o niepodległość w 1918 r. płacąc za nią wysoką cenę. Razem walczyły z nawałą radzieckiej Rosji „Za naszą i waszą wolność”. Dzisiaj w dalszym ciągu te słowa są aktualne. Konsul Sebastian Delura życzył Ukraińcom sukcesów w walce o wolność i niepodległość państwa ukraińskiego.

Część artystyczna świątecznego koncertu rozpoczęła się tańcem Requiem, poświęconym bohaterom w wykonaniu Zasłużonego dla Kultury Polskiej Ludowego Zespołu Poskiego Tańca ,,Koroliski” pod kierownictwem Ireny Świtelskiej. Taniec, dzięki zapalonym świecom i płynnym ruchom tancerek, zdawał się niejako tworzyć iluzję duchowego przebudzenia i wzniesienia. Przyczyniła się do tego również odpowiednio dobrana, nastrojowa i pełna ekspresji muzyka.

Utwory M. Skorulskiego ,,Ave Maria” i Marko Frisina ,,Zdrowaś Maryja Łaski pełna” w wykonaniu wokalistki Katarzyny Bakalczuk i akompaniatorki Iryny Kopoć zachwyciły wszystkich obecnych.

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego recytowali wiersze patriotyczne. Dzieci z Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek „ModernPol” pod kierownictwem Wiktorii Zubarewej przygotowały montaż słowno – muzyczny. Natalia Zubarewa w mistrzowski sposób wykonała pieśń  z czasów pierwszej wojny światowej ,,Piechota”, oraz ,,Polskie kwiaty” i ,,Boże, coś Polskę”. Gości cieszył również swoim śpiewem Zasłużony dla Kultury Polskiej Dziecięcy Zespół Wokalny ,,Dzwoneczki”  pod kierownictwem Jadwigi i Bogdana Poliszczuków oraz Chór Katedralny  pod kierownictwem Reginy Smirnowej. Koncert zakończył się wspólnym odśpiewaniem „Roty” przez zespoły i solistów, a do śpiewu włączyli się wszyscy obecni w żytomierskiej katedrze.

W towarzystwie Konsulów RP z Winnicy zostały złożone biało-czerwone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II.

Obchody Święta Niepodległości Polski w Żytomierzu są tradycyjnym przedsięwzięciem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, które pokazuje łączność narodów Polski i Ukrainy.

Wiktoria Laskowska-Szczur, Żytomierz

25 24 23 22 21 20 19 18 10 11 2 3 12 4 5 13 14 6 7 15 16 8 9 17 1a 1

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.