ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

zap_KUL_wystawa_bibliotekaOtwarcie wystawy 

 „Pamięć i odpowiedzialność: Operacja Polska” NKWD na Żytomierszczyźnie w latach 1937-1938″

odbędzie się w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

18 września 2018 r. o godz. 13.00

Serdecznie zapraszam!

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.