ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

430529 maja 2019 r. w Polskiej Szkole Sobotnio-niedzielnej im. I.J.Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie na koniec roku szkolnego odbyła się piękna uroczystość pt. „Żegnaj, szkoło!”. Uroczystość przeprowadzona została w gościnnych progach Żytomierskiej Obwodowej Biblioteki.

Dzieci i rodzice długo przygotowali się do tego spotkania, gdyż to jest niesamowity moment wzruszenia. W tym roku szkolnym na zawsze pożegnało naszą szkołę 30 maturzystów, a razem do szkoły uczęszcza około 600 uczniów.

Na początku głos zabrała prezes Wiktoria Laskowska-Szczur. Serdecznie powitała uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. W dalszej części uroczystości uczniowie zaprezentowali prezentacje działalności szkoły oraz pożegnalny program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycielki Wiktorii Zubarewej. Program artystyczny wzbogaciły utwory poetyckie oraz polskie tańce i pieśni w wykonaniu zespołów: Zasłużonego dla Kultury Polskiej Polskiego Zespołu Ludowego „Koroliski” pod kierownictwem Zasłużonej dla Kultury Polskiej Ireny Świtelskizej, Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek „ModernPol” pod kierownictwem Wiktorii Zubarewej, Polskiego Zespołu Wokalnego „Stokrotki” pod kierownictwem pani Natalii Zubarewej, Polskiego Zespołu wokalnego „Misericordia” pod kierownictwem Olgi Kolesowej.

Warto nadmienić, że uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-niedzielnej im. I.J. Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, zostali laureatami i zwycięzcami różnych konkursów, festiwali oraz olimpiad z języka polskiego, literatury i historii Polski zarówno lokalnych, jak i krajowych tak międzynarodowych. Także dzieci chętnie biorą aktywny udział w akcjach charytatywnych oraz sprzątają Polski Cmentarz, wyjeżdżają na kolonii do Polski. W szkole pracują nauczycieli Wiktoria Zubarewa, Olena Staniszewska oraz Anetta i Andrzej Piotrowicz skierowane przez ORPEG.

Zostało to osiągnięte przez wspólną i owocną współpracę Związku Polaków, pedagogicznego grona, rodziców i dzieci.

Uczniowie serdecznie dziękowali pani prezes ŻOZPU, nauczycielom i rodzicom za przekazaną wiedzę, za trud wychowywania, a także za otaczanie opieką w ciężkich chwilach.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zaśpiewali „Rotę”, a Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur podziękowała wszystkim tym, którzy aktywnie włączali się w życie szkoły, wspierali ją. Następnie życzyła obecnym w sali uczniom, rodzicom, gronu pedagogicznemu i zaproszonym gościom słonecznych, radosnych a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Uczniowie otrzymali upominki i na wszystkich czekał poczęstunek.

Działanie jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracj

Żegnamy się tylko do września!

Wiktoria Zubarewa, Wiktoria Laskowska-Szczur

www.zozpu.org

4305 DSC_4306 DSC_4307 DSC_4308 DSC_4309 DSC_4310 DSC_4311 DSC_4313 DSC_4315 DSC_4316 DSC_4318 DSC_4319 DSC_4320 DSC_4321 DSC_4323 DSC_4324 DSC_4326 DSC_4328 DSC_4329 DSC_4330 DSC_4332 DSC_4335

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.