ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

W dniach 5-7.12.2021 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbył się I ogólnopolski Zjazd Badaczy Polonii.

Z inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Ministra J. Dziedziczaka, we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zorganizowano pierwszy Zjazd Badaczy Polonii.

List do uczestników zjazdu skierował premier Mateusz Morawiecki. „Działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą są jednymi z priorytetów polityki naszego rządu. Mamy ten przywilej i obowiązek wspierania inicjatyw służących umacnianiu naszej współpracy. Jestem jednak przekonany, że stale musimy szukać nowych, skutecznych dróg dotarcia do milionów Polek i Polaków rozsianych po całym świecie. Niezwykle ważną w tym rolę odgrywa edukacja i rozwój naszego szkolnictwa poza granicami kraju” – napisał.

W zjeździe wzięli udział znani badacze Polonii z całej Polski zarówno z Polskiej Akademii Nauk, jak i z wielu ośrodków badawczych z Warszawy, Krakowa, Lublina, Torunia, Rzeszowa oraz Słupska.

Minister Jan Dziedziczak mówił, że ma to być ważna platforma wymiany doświadczeń tych środowisk i wyraził nadzieję, że zjazd będzie odbywać się cyklicznie. – Środowisk badających Polonię w Polsce jest sporo, ale nigdy nie miały realnej możliwości spotkania i wymiany doświadczeń. Chcemy tym zjazdem im to zapewnić – posłuchać o tym, co te środowiska robią, posłuchać ich opinii o naszych działaniach, skorzystać z ich mądrości – zaznaczał.

Jan Dziedziczak mówił, że pandemia była wielkim wyzwaniem dla środowisk polonijnych. Wskazywał na brak możliwości spotkań organizacji, wpływ lockdownu na szkolnictwo polonijne oraz media, które przeniosły się do internetu.

Naukowcy uczestniczyli w inauguracji specjalnego działu publikacji i prasy polonijnej w Bibliotece Rządowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas zjazdu przedstawiono działalność badawczą Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Archiwum Emigracji w Toruniu, Archiwum Jana Kowalika w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźctwie KUL oraz Instytutu im. gen. Władysława Andersa w Lublinie. Zaprezentowano także badania nad polskim wychodźstwem niepodległościowym prowadzone w Instytucie Historii PAN, badania IPN nad Polonią i polskim wychodźstwem politycznym w XX wieku, dotyczące polskiej sztuki na emigracji realizowane na Wydziale Sztuk Pięknych UMK oraz dotyczące polskich czasopism religijnych na uchodźctwie w trakcie II Wojny Światowej.

Podczas drugiej części zjazdu zaprezentowano wyniki badań nad edukacją polonijną zrealizowane przez Zespół badaczy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wnioski ze zjazdu będą cenna wskazówką do realizowanych przez Pełnomocnika działań na rzecz naszych Rodaków na całym świecie. Planowana jest publikacja zbiorcza referatów zaprezentowanych podczas spotkania.

Źródło: gov.pl

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.