ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Wanda LaskowskaWielce Szanowna Pani Wando!

Prezes Korosteńskiego Związku Polaków na Ukrainie Wanda Laskowska,

z całego serca winszujemy Kochanej Pani 85. URODZIN!

Pani Prezes wieloletnia działalność społeczna stanowi dla nas – Polaków Żytomierszczyzny – sztandarowy przykład niezłomności polskiego ducha i trwania w tadycjach przodków. Uczymy się od Pani utrwalania i popularyzowania polskiej historii i kultury, działalności na rzecz środowiska polonijnego na Ukrainie, rozwoju szkolnictwa polskiego oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. Chylimy czoło przed Pani dokonaniami na rzecz powrotu wiary i Kościoła Katolickiego na tereny Żytomierszczyzny.

Jesteśmy dumni, że przyszło nam działać razem z Panią, że dzieli się Pani z nami swoim jak że bogatym doświadczeniem, że mamy do kogo przyjść po radę i pomoc. Głęboko w sercu żywimy nadzieję, że tak będzie jak najdłużej.

ŻYCZYMY ZDROWIA I NIECH ŻYJE NAM DŁUGIE LATA!

Zarząd Żytomierskiego Obwodowego

Związku Polaków na Ukrainie

Wanda_Lask_Duszp-1 Wanda_Laskowska-Bp

Informacja

Wanda Laskowska, z d. Gongało, jako obrońca polskości i kościoła katolickiego przeszła ciernistą drogę życiową, od zesłania do Kazachstanu wraz z matką (ojca Polaka, nauczyciela i dyrektora polskiej szkoły aresztowano przez NKWD i rozstrzelano w 1938 r.) po pełne prześladowań życie w rodzinnych stronach.

W 1982 roku Wanda Laskowska rozpoczęła przy wsparciu ks. Jana Purwińskiego starania o powstanie kościoła w Korosteniu. Z tego powodu miała represje, przeżyła rozprawy sądowe oraz 12 wyroków. W domu odbywały się potajemnie Mszy Święte, spotykały się na modlitwie kółko różańcowe. Dzięki jej wieloletnim wysiłkom Kościół postawiono, poświęcono i oddano do użytku 06 czerwca 1998 roku.

W 1998 roku założyła społeczną organizację Korosteński Związku Polaków na Ukrainie i została wybrana jego prezesem.

Wanda Laskowska ciągle podejmuje działania na rzecz upowszechniania i utrwalania polskich tradycji i kultury, dba o zachowanie pamięci o przodkach Polakach i utrzymanie w należytym stanie polskich grobów, organizuje w szkole w Korosteniu nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży, czyni wszelakie starania, aby w Korosteniu co roku odbywał się Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie. Dzięki aktywności Wandy Laskowskiej miasto Korosteń ma kontakty z Polską, a dzieci i młodzież uczestniczą w koloniach i warsztatach na terenie RP (np. programie „Lato z Polską”, w Igrzyskach Polonijnych w Łomży, Światowe Igrzyska Polonijne i in.).

Wielką zasługą Wandy Laskowskiej jest opieka nad polskimi miejscami pamięci narodowej, odnalezienie i upamiętnianie uczestników wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r. w rejonie Korosteńskilm.

Za wieloletnią działalność pani prezes Wanda Laskowska została odznaczona Zasłużona dla Kultury Polskiej, Dyplom Stowarzyszenia „Wspólnota Polska, 2006 r. (Andrzej Stelmachowski), Dyplom Ambasada RP w Kijowie,2013 r. (Henrik Litwin),  – Dyplom Burmistra Korostenia, 2006, 2012 r., Dyplom Żytomierskiej Rady Obwodowej , 2013, 2010 r.

www.zozpu.org

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.