ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Rodakom

życzę pomyślności i radości.

Niech Zmartwychwstały błogosławi Waszym domom rodzinom,

przyjaciołom i bliskim.

Niech nas wszystkich obdarzy pokojem, którego bardzo jesteśmy

spragnieni w trudnym czasie wojny na Ukrainie.

Niech Święta będą dla Was piękne i radosne, a Chrystus obdarzy obfitymi łaskami.

W imieniu Zarządu Żytomierskiego Obwodowego

Związku Polaków na Ukrainie

Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.