ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Życzymy zdrowia, radości i życzeń spełnienia,

satysfakcji z pracy i osobistego powodzenia!

Życzymy aby święta przyniosły ziemi ukraińskiej zwycięstwa

oraz upragnionego pokoju.

Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie

Wiktoria Laskowska-Szczur

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.